Protestantse Gemeente wil dat Open Hof sociaal-maatschappelijke functie krijgt

Dronten - De Protestantse Gemeente Dronten heeft besloten vanaf 2022 haar kerkelijke activiteiten te concentreren in kerkcentrum De Ark. Daarbij is de wens uitgesproken om Open Hof aan De Zuid te behouden voor Dronten.

De gewenste herbestemming is om Open Hof naast een commerciële ook een sociaal-maatschappelijke functie te geven en op die wijze als kerkelijke gemeente de samenleving van Dronten te ondersteunen en te dienen.

Te denken valt aan het onderdak bieden aan maatschappelijke evenementen en organisaties, zoals nu al met het Hospice het geval is. De komende tijd gaat een door de kerkenraad ingestelde commissie daarover in gesprek met maatschappelijke organisaties in Dronten. Doel van de gesprekken is om te horen welke behoeften er zijn en of de herbestemming van Open Hof daarin kan voorzien.