Column Hans Engelvaart | Treurnis

Iemand vroeg mij onlangs wat een motie van treurnis in de politiek is. Dit naar aanleiding van zo’n motie in de gemeenteraad van Dronten.

Geen verstrekkende gevolgen

Eigenlijk heeft een motie van treurnis geen verstrekkende gevolgen. Een motie van afkeuring heeft dat wel. Als die door de meerderheid van de gemeenteraad wordt uitgesproken tegen een wethouder betekent dit dat ook de coalitiepartijen geen vertrouwen meer in hem hebben. Gevolg is meestal dat de bestuurder in kwestie dient op te stappen.

'Verantwoordelijk'

De motie van treurnis is veel lichter, al voelt het als betrokken wethouder niet fijn. Hij of zij zit daar gewoon niet op te wachten. Je doet je stinkende best en sommige dingen gebeuren gewoon, zonder dat je daar direct zelf verantwoordelijk voor bent. In dat woord ‘verantwoordelijk’ zit de kern. Wanneer je als wethouder begint ben je ook verantwoordelijk voor wat er voor jouw komst besloten is en ook voor het werk dat ambtenaren in jou werkgebied doen.

Grillig

Uit mijn eigen periode als wethouder had ik hier ook vaak mee te maken. Een paar voorbeelden ter illustratie van het feit hoe grillig het soms is. Op één van de buitenwegen maaide een loonwerker een zeldzaam onkruid om en in Swifterbant wilde orchideeën. Gevolg: vragen in de raad hoe dat toch mogelijk was. Hetzelfde gebeurde toen en fietser met zijn wiel in een scheur in de weg terecht kwam en in het ziekenhuis belandde. De man stelde de gemeente verantwoordelijk. Een boom die op een auto waaide deed de gedupeerde opperen dat de boom al ziek was en dus was de gemeente verantwoordelijk.

Politiek

Nu worden alle bomen in onze gemeente periodiek gecontroleerd om aan te tonen dat de gemeente de zaak goed onderhoudt. Ook als kosten van een project door externe oorzaken uit de hand lopen wordt je daar - terecht - als bestuurder op aangesproken. Als dan een motie van treurnis of wantrouwen volgt, is dat politiek.