Niet alle omwonenden Biddingringweg verheugen zich op rustige zomer

Dronten - Niet alle omwonenden van de Biddingringweg in Dronten kunnen een rustige zomer tegemoet zien, nu er geluidsreducerend asfalt wordt aangelegd. Voor ongeveer de helft van de bewoners langs de weg komt de maatregel te laat. Zij hopen dat de provincie alsnog een oplossing gaat bieden.

Geluidsoverlast

Omwonenden die langs de Biddingringweg wonen tussen de rotonde van de Hanzeweg en de Dronterweg klagen al ruim twee jaar over de toegenomen geluidsoverlast door het verkeer. Die ervaren zij met name met mooi weer in de tuin. Volgens de omwonenden is er de afgelopen jaren een toename van met name vrachtverkeer. Bovendien vrezen zij dat dat de komende jaren, met ontwikkelingen als Lelystad Airport in het verschiet, alleen maar zal toenemen. Ze hebben zich daarom verenigd in een actiecomitè en vroegen de provincie om een oplossing.

Wal en schip

Op 5 februari liet gedeputeerde Cora Smelik omwonenden van het stuk weg tussen de Elburgerweg en de Dronterweg weten dat er dit jaar geluidsreducerend asfalt wordt aangelegd.

Voor de omwonenden tussen De Wissel en de Elburgerweg komt die maatregel echter te laat. ‘Dat stuk Biddingringweg is vorig jaar opnieuw geasfalteerd. Wij ervaren nu toch dat we tussen wal en schip vallen,’ zegt Jan de Graaf namens hen. ‘Vorig jaar kregen we van gedeputeerde Jop Fackeldey te horen dat stil asfalt niet aan de orde was. Het was te duur en stil asfalt heeft een kortere levensduur. Dat het nu wel kan op het tweede stuk weg is mooi, maar biedt slecht een oplossing voor de helft van de ongeveer 90 huishoudens die geluidsoverlast ondervinden.’

Hopen op oplossing

Dat het nu wel kan, komt door ontwikkelingen op het gebied van geluidsreducerend asfalt. Tot voor kort ging dat maar vijf jaar mee. Gemiddeld gaat het nu elf jaar mee. De provincie heeft daarom besloten om het onder voorwaarden toe te passen op provinciale wegen. Het eerste project dat in aanmerking komt is dit stuk Biddingringweg.

‘Daar kost het slechts 6.450 euro meer dan gewoon asfalt. Dat is dus te verwaarlozen. We hopen echter dat er voor ons ook nog een oplossing komt. Misschien kan er nog een toplaag geluidsreducerend asfalt over het vorig jaar aangelegde asfalt worden aangelegd. Ik weet niet of dat technisch mogelijk is, maar ik hoop wel dat er iets kan. We voelen ons nu wel wat besodemieterd.’ Het actiecomité heeft de provincie benaderd.