Agrarische hogescholen en bedrijfsleven bundelen krachten om kalveropfok te optimaliseren

Dronten - Deze maand start een grootschalig onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok op 100 Nederlandse melkveebedrijven. De agrarische hogescholen Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en InHolland Delft en zes partners gaan hierin nauw samenwerken.

Inzicht krijgen in infectiedruk

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de infectiedruk rondom het jonge kalf en de ontwikkeling van kalveren gedurende de eerste 14 dagen na geboorte. Ook worden er praktische tools ontwikkeld en gevalideerd die veehouders en adviseurs ondersteunen bij het monitoren van de kalveropfok. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe een veehouderij de kans op infectie bij het kalf in de eerste levensweken zo laag mogelijk kan houden.

Praktijksituaties

Om een goed beeld te krijgen van de diverse praktijksituaties worden 100 melkveebedrijven bezocht door docent-onderzoekers en studenten. Zij gaan metingen verrichten en de bedrijfsvoering bij het afkalven en de kalveropfok in kaart brengen.

Met de inzichten uit dit project kan de kalveropfok op het melkveebedrijf geoptimaliseerd worden, zodat de kalveren een gezonde start krijgen en zich ontwikkelen tot productieve en robuuste melkkoeien/vleeskalveren.

Infectiedruk intensief volgen

Vijf bedrijven worden daarnaast door docent-onderzoekers en studenten gedurende twaalf maanden intensief gevolgd. Ze onderzoeken het verloop van de infectiedruk op het bedrijf. Projectpartners die gekoppeld zijn aan het project onderzoeken diverse hulpmiddelen voor veehouders en hun adviseurs om de kalveropfok te ondersteunen. 

De projectgroep zal onder meer tijdens themadagen, in het onderwijs en in publicaties de infectiedruk rondom het jonge kalf bespreken. Verwacht wordt dat minder infecties bij jonge kalveren uiteindelijk leiden tot een betere jeugdgroei en gezondere kalveren.