Raad Lelystad buitengewoon enthousiast over Kustvisie

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad is dinsdag unaniem en met groot plezier akkoord gegaan met de ‘Kustvisie 2030’, waarin de toekomst van 17 kilometer van de meest in het oog springende kustlijn van Lelystad wordt geschetst. Een plan van GroenLinks om nu al woningbouw in de ‘Baai van Van Eesteren’ uit te sluiten, haalde het niet.

Complimenten

Er waren veel complimenten voor de visie, die tot stand is gekomen onder wethouder Ed Renteraar. Die zit ziek thuis, maar liet via de burgemeester weten blij te zijn met de complimenten en de steun voor het plan. Kennelijk volgde hij de raadsvergadering wel op internet: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Er waren overigens ook complimenten voor de manier waarop wethouder Peter Schot dit lijvige dossier heeft overgenomen van zijn zieke collega.

Kansen aan de kust

De kustvisie schetst een beeld van de kansen die er liggen aan de kust van Lelystad. Van leisure, horeca, een hotel en woningbouw bij Bataviahaven en het Bataviakwartier tot een schiereiland bij de Houtribsluizen, van nieuwe natuur langs de Oostvaardersdijk naar Almere tot industrie rondom Flevokust Haven en de Maximacentrale.

Dat wil niet zeggen dat al die pannen worden uitgevoerd, maar ze bieden wel een kader aan de ontwikkelingen die aan de kust kunnen plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld marktpartijen zijn die woningen of een hotel willen bouwen, kunnen ze aan de hand van de kustvisie zien waar dat wel en waar dat niet kan.

Pijnpunt

Mogelijk toekomstig pijnpunt kan zijn eventuele woningbouw rond de Baai van Van Eesteren, noordelijk van de Houtribsluizen nabij Parkhaven en Houtribhoogte. Bewoners van met name Parkhaven zijn daar fel op tegen. Dat heeft in het verleden al tot protesten geleid en een besluit van de gemeenteraad daar geen nieuwe woningen toe te staan.

In de visie wordt het gebied toch weer genoemd als ontwikkellocatie. GroenLinks deed daarom een poging dat eruit te halen. De gemeenteraad ging daar, op advies van wethouder Schot, niet op in. Want mocht er ooit een investeerder komen die daar woning wil bouwen, dan moet die investeerder daar niet alleen de buurt bij betrekken en er draagvlak voor vinden, er moet dan ook een bestemmingsplan worden gewijzigd. En daar gaat de gemeenteraad weer over. Wie dan leeft, wie dan zorgt, was de gedachte van de gemeenteraad.