PvdA kritisch, GroenLinks enthousiast over solar carport Lowlands

Dronten - Er is geen vergunning nodig voor de bouw van een carport, omdat dat geen gebouw is maar een bouwwerk. En als de bouwer daar vervolgens een zonnepaneel op legt, is daar ook geen vergunning voor nodig. Dat antwoordt de gemeente op vragen van het CDA over de plannen voor een groots zonnepark op het parkeerterrein van het evenemententerrein bij Walibi.

Vergroening Lowlands

Verder wijst de gemeente het CDA er op dat de omgevingsvergunning voor het zonnepark al op 20 september 2017 is verleend, zoals de FlevoPost onlangs ook melde.

Lowlandsorganisator Mojo gaat samen met Solarfields op de velden die als parkeerterrein worden gebruikt voor grote evenementen carports met zonnepanelen bouwen. De solar carport wordt in mei 2021 operationeel en bestaat uit 90.000 zonnepanelen waarmee jaarlijks zo’n 35.000.000 kWh elektriciteit wordt geproduceerd, het equivalent om 10.000 huishoudens van stroom te voorzien. Per Lowlandseditie wordt circa 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Bijna alle elektriciteit wordt op dit moment opgewekt door generatoren. Met de aanleg van de solar carport maakt het festival een enorme verduurzamingsslag.

Overvallen door oud plan

Het CDA voelde zich overvallen door die plannen en vroeg zich af of het college van b+w daar toestemming voor heeft gegeven, waarom hier niet over gesproken is tijdens de behandeling vorig voorjaar van de zonneparkplannen bij Dorhout Mees en Flevonice en wat de toegevoegde waarde is van een visie op zonne-energie die in de maak is, als deze drie plannen de lokale doelstelling voor zonne-energie al ruimschoots invullen?

Het college antwoordt dat die visie van toepassing is op alle initiatieven die in de toekomst worden genomen, maar dat deze drie initiatieven dus al ouder zijn.

[De tekst gaat verder na het filmpje]

PvdA kritisch, GroenLinks enthousiast

Ook de PvdA heeft zich nu gemeld met kritische vragen over het project. Het bevreemdt die partij dat zij via de pers kennis heeft moeten nemen van de plannen. Ook de PvdA is het kennelijk ontgaan dat dit plan al 2 ½ jaar oud is. Daarnaast maakt die partij zich zorgen om de flora en fauna in het gebied. Aangrenzend aan het evenemententerrein is een Natura 2000-gebied, waar bedreigde diersoorten als de kleine knobbelzwaan leven. Men wil van het college weten in welke mate is onderzocht of deze dieren last krijgen van de (bouw van) de solar carport.

GroenLinks in Provinciale Staten is juist razend enthousiast over de plannen. Het gaat ten slotte om terreinen die worden gebruikt als parkeerterrein op een aantal dagen per jaar, dus is er sprake van dubbel ruimtegebruik. ‘Is het college het met GroenLinks eens dat dergelijke dubbel ruimtegebruik een zeer wenselijk instrument is en bijdraagt aan de duurzame energiedoelstellingen van de provincie en de gemeentes? Is het college daarom ook van plan deze ontwikkeling verder te stimuleren? En, op welke manier gaat het college dit doen?’ wil die partij van het provinciebestuur weten. Wat GroenLinks betreft neemt de provincie een actieve houding aan als het gaat om dergelijk dubbel ruimtegebruik en stimuleert men ook de aanleg van zonneparken langs het spoor en andere parkeerterreinen.