Dokter Jansencentrum wordt herontwikkeld tot woonlocatie

Emmeloord - Als de plannen voor een gezondheidsplein aan de Urkerweg 4 in Emmeloord - waar de Antonius Zorggroep al een polikliniek heeft - doorgaan, komt de locatie van het Dokter Jansencentrum vrij voor herontwikkeling tot woonlocatie. Dit laat de gemeente Noordoostpolder weten.

Woningen voor verschillende doelgroepen

Voor het herontwikkelen van de locatie van het Dokter Jansencentrum heeft het college van burgemeester en wethouders alvast uitgangspunten opgesteld. Zo moeten eventuele nieuwe plannen rekening houden met de bestaande landschappelijke structuur, met de omgeving en moeten er woningen komen voor verschillende doelgroepen. Zodra duidelijk is wanneer de locatie vrij komt voor herontwikkeling betrekt de gemeente belanghebbenden en belangstellenden bij het ontwikkelproces.

De gemeenteraad buigt zich in maart over de uitgangspunten voor herontwikkeling.

Zorgplein aan Urkerweg 4

Zorgaanbieders in Noordelijk Flevoland willen nog meer de onderlinge samenwerking opzoeken voor een zo breed mogelijk zorgaanbod. Hiervoor willen de zorgaanbieders ook fysiek bij elkaar in de buurt werken op een zogeheten gezondheidsplein met polikliniek, huisartsen en andere zorgverleners. Dit plein moet gebouwd worden op de locatie waar de Antonius Zorggroep al een eigen polikliniek heeft.