Gemeente Dronten helpt niet bij schadeclaims Lelystad Airport

Dronten - GroenLinks had graag gezien dat de gemeente Dronten inwoners actief helpt bij het verlengen van een aanvraagtermijn voor schadeclaims rond Lelystad Airport. De gemeente is dat bij monde van wethouder Irene Korting echter niet van plan.

Verjaring termijn

Op 31 maart verloopt de verjaringstermijn voor het indienen van een schadeclaim, als inwoners menen schade te ondervinden van de toename van het vliegverkeer op Lelystad Airport. Dat is een wettelijke termijn: vijf jaar geleden is het besluit voor de uitbreiding als passagiersluchthaven genomen. En ofschoon er nog geen passagiersvliegtuig landt en dat wat GroenLinks betreft ook zo blijft, loopt de verjaringstermijn binnenkort wel af.

Dat is natuurlijk een vreemde situatie, maar er is een mouw aan te passen. Inwoners, die ten slotte nu nog niet weten of ze er schade van ondervinden, kunnen via een zogenaamde ‘stuitingsbrief’ verlenging van de termijn krijgen. Zodat eventuele claims in de toekomst ook mogelijk zijn en blijven.

(Geen) hulp

‘Verschillende gemeenten op het oude land, zoals Heerde en Hattem,  ondersteunen hun inwoners daarbij, onder andere door een voorbeeldbrief op hun website beschikbaar te stellen,’ constateert GroenLinks. Paul Vermast wilde van wethouder Korting weten of Dronten dat ook van plan is.

Het korte en duidelijke antwoord van de wethouder is ‘Nee’. ‘Dat is niet onze rol als lokaal overheidsorgaan, om ze te wijzen op een besluit van de Rijksoverheid. We zijn als gemeente geen actiegroep. Het ministerie van VWS heeft op haar site een factsheet en daar staat alle informatie op. Daar moeten we het ook laten.’

Teleurgesteld

Vermast is niet verrast door dat antwoord, maar vindt het wel teleurstellend en jammer.