Lelystad vraagt 1.500 Wmo-cliënten naar hun ervaring

Lelystad - De gemeente Lelystad start half februari met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit onderzoek wordt gebruikers van Wmo-voorzieningen gevraagd naar hun ervaringen met de Sociaal Wijkteams en de ondersteuning die ze ontvangen.

De gemeente vraagt 1.500 Wmo cliënten naar hun ervaring. Op grond van de Wmo is de gemeente verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het is voor de gemeente van belang te weten wat de ervaringen van de inwoners zijn met de Wmo en te weten wat goed gaat of wat minder goed gaat en verbeterd kan worden.  

In de tweede helft van 2020 worden de resultaten van de onderzoeken bekend gemaakt via de gemeentelijke website