Gemeente Lelystad onderzoekt ervaring van cliënten met Jeugdhulp

Lelystad - De gemeente Lelystad start medio februari met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Jeugdhulp. In dit onderzoek wordt gebruikers van Jeugdhulp gevraagd naar hun ervaringen met het Centrum Jeugd en Gezin en de ondersteuning die ze ontvangen.

De gemeente vraagt 818 jeugdigen en 1.841 ouders naar hun ervaring.

Op grond van de Jeugdhulp is de gemeente verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het is voor de gemeente van belang te weten wat de ervaringen van de inwoners zijn met de Jeugdhulp en te weten wat goed gaat of wat minder goed gaat en verbeterd kan worden.  

In de tweede helft van 2020 worden de resultaten van de onderzoeken bekend gemaakt via de gemeentelijke website