Lelystadse aanpak schoolverzuim werpt vruchten af

Lelystad - Het aantal thuiszitters in Lelystad is in het afgelopen schooljaar verminderd en het aantal leerplichtige jongeren die niet bij een school ingeschreven stonden gedaald. Ook wijzen voorlopige cijfers uit dat het aantal voortijdige schoolverlaters is gedaald.

Dat staat in het jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 2018-2019, dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. 

Resultaten veelbelovend

'De methodische aanpak schoolverzuim (MAS) die de gemeente sinds een paar jaar hanteert, werpt vruchten af. De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. Door vroegtijdige signalering bij verzuim en een integrale samenwerking tussen school, leerplicht en zorgpartners, wordt uitval verminderd en hebben leerlingen een goede kans om stevig de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs of door te stromen naar het MBO. We doen er alles aan om de jongeren binnen het onderwijs te houden', aldus wethouder Elly van Wageningen. 'De resultaten zijn veelbelovend'.

Preventieve aanpak

Een van de kerntaken van een gemeente is om te controleren of de Leerplichtwet en het RMC-beleid binnen de gemeente wordt nageleefd. Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. Het aantal verzuimmeldingen is ten opzichte van 2017-2018 vrijwel gelijk gebleven (namelijk 402 ten opzichte van 414 in 2018-2019) en nog steeds een stuk minder ten opzichte van twee jaar geleden (578 in 2016-2017). De gemeente heeft met het basis- tot en met beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen.

Inzet op combinatie opleiding en werk

De voorlopige cijfers wijzen uit dat het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2018-2019 is gedaald. Bijna een kwart van het aantal voortijdig schoolverlaters heeft een baan met een salaris boven het minimumloon. Het is belangrijk dat werkgevers jongeren in de gelegenheid stellen door middel van een BBL opleiding (4 dagen werken, 1 dag naar school) alsnog hun opleiding af te ronden. Zowel regionaal als lokaal agendeert de gemeente Lelystad dit thema bij overleggen met werkgevers.

Aanpak op maat

De regionale aanpak van VSV is de afgelopen jaren verbreed. De focus ligt niet alleen meer op het zoveel mogelijk jongeren naar een startkwalificatie leiden, maar op het vinden van de -op dat moment- best passende plek voor een jongere. Dit komt omdat er een breed besef is dat niet voor elke
jongere een startkwalificatie (op dit moment) haalbaar is. Voor deze jongeren is het doel om ze te ondersteunen bij de overstap naar de arbeidsmarkt richting een zelfstandig bestaan. Dit gebeurt door de Ketensamenwerking Kansverdienende Jongeren (KKJ). Hieronder vallen onder andere het project Lelytalent en de pilot praktijkleren. Door een aanpak op maat en inzet op werkend leren kunnen jongeren  
met succes de arbeidsmarkt betreden om vervolgens duurzaam aan het werk te blijven.