Grote grazers Oostvaardersplassen profiteren van zachte winter

Lelystad - Door de tot nu toe zachte winter krijgt op veel plekken in de Oostvaardersplassen het gras de kans om te groeien. Dit is terug te zien in de conditie van de grote grazers, zo blijkt uit de maandelijkse ronde van de dierenarts in het natuurgebied.

'De conditie van de paarden blijft gelijk vergeleken met de vorige check', meldt Staatsbosbeheer. 'De gemiddelde Body Condition Score (BCS) van de paarden is nog steeds 4 op de schaal van 5, waarbij 5 heel dik is. Dit geldt ook voor de paarden in de vangweide en in het Oostvaardersveld'.

De conditie van de Heckrunderen is licht gedaald, constateert de dierenarts. 'Waar eind november de gemiddelde BCS ruim 2,9 was, is deze nu gezakt naar 2,8. De edelherten zijn in goede conditie en zeer alert en actief, zoals te verwachten is met deze temperaturen'.

Winterkost

Tijdens de rondes met de dierenarts wordt ook gekeken naar de beschikbaarheid van voedsel voor de dieren. 'Dat is er in alle gebieden waar grazers lopen nog voldoende', aldus Staatsbosbeheer. 'Het wintermaal van de grote grazers bestaat uit korte, groene grassprietjes, twijgen en vooral ruigtes van verdorde graspollen en kruiden. Tot de ruigtes behoren bijvoorbeeld wilgenroosjes, dauwbraam, brandnetel, akkerdistel, kruldistel en speerdistel. Deze planten werden in de zomer niet of nauwelijks aangeroerd en zijn nu dus nog volop aanwezig'.

Bijvoeren nog niet nodig

Door de zachte winter is bijvoeren van de dieren nu niet nodig. 'Uitgangspunt voor bijvoeren blijft dat gebrek aan voedsel geen aanleiding mag zijn voor uitval bij de dieren', legt Staatsbosbeheer uit. 'Hiervoor is de Body Condition Score de belangrijkste ‘meetlat’. Deze BCS wordt algemeen gehanteerd bij de conditiebepaling van paarden en runderen. Het is een vijfpuntschaal waarbij score 1 min of meer gelijk staat aan heel mager, score 3 optimaal is en score 5 heel vet is. De afspraak is dat we bij een gemiddelde BCS van 2 bij de runderen of paarden zullen bijvoeren'.

De volgende ronde met de dierenarts vindt in de eerste week van maart plaats.

Lees hier het complete verslag van de dierenarts (pdf).