Raad Lelystad legt zich neer bij verhuizing daklozenopvang

Lelystad - De gemeenteraad zal zich niet verzetten tegen de verhuizing van de dak- en thuislozenopvang naar een tijdelijke locatie voor maximaal vijf jaar aan het Zuiderwagenplein. Maar wel willen sommige partijen nadenken over de vragen of een permanente opvang wel in het Lelycentre moet komen en welke criteria daarbij worden gebruikt.

Overvallen

Dat bleek dinsdagavond, toen dit onderwerp in de gemeenteraad werd besproken. De dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils zit nu nog aan het Maerlant, maar moet daar weg. Wethouder Nelly den Os stelde dinsdag dat de gemeente al een tijd wist dat dat er aan zat te komen, maar dat men toch overvallen werd door het plotseling opzeggen van de huur van het huidige pand. Dat zal worden gesloopt, om ruimte te maken voor nieuwe woningen.

Dat doorkruiste de zoektocht van het zoeken naar een nieuwe, permanente locatie voor de opvang. Volgens Den Os zijn er de afgelopen jaren diverse locaties onderzocht, maar vielen die allemaal om verschillende redenen af. Wel werd tijdens die zoektocht besloten dat de dak- en thuislozenopvang in het Lelycentre moet blijven. Die doelgroep is daar nu gewend en ook de samenwerking daar met de politie en hulpverlenende instanties gaat goed en geolied. Op een andere locatie zou dat wellicht weer van de grond af aan moeten worden opgebouwd.

Vrees voor overlast

Bewoners van de Marktstraat zijn fel tegen de plannen. Zij vrezen een toename van overlast die ze nu al ervaren, door de opvang, rondzwervende mensen, de methadonverstrekking aan verslaafden dichtbij en de grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in de buurt. Namens de bewoners deed de heer Tulner dinsdag nog een laatste oproep aan de raad: ‘Laat dit niet gebeuren, doe wat voor ons als bewoners van het Lelycentre’.

De tijdelijke opvang in portacabins was eerst gepland aan de Polderdreef, vlakbij de Bethelkerk en de Timotheüsschool. Wethouder Den Os zegde enige weken geleden toe te kijken of de opvang aan de andere kant van het Zuiderwagenplein kan komen, in de hoek bij het oude politiebureau, maar meer smaken zijn er niet volgens haar.

Nadenken over toekomst

De gemeenteraad begrijpt de noodzaak tot het vinden van een tijdelijke locatie, al was er wel kritiek op de manier waarop bewoners zijn ingelicht. Toch willen sommige partijen nog wel eens nadenken of het inderdaad noodzakelijk is dat de permanente opvang, waarvoor nog steeds een geschikte plaats wordt gezocht, in het Lelycenttre moet komen.

Voor zo’n opvang gelden vijf criteria: het moet in de nabijheid van winkelvoorzieningen zijn, moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, er moet voldoende buitenruimte zijn, er moeten in de buurt openbare parkeerplaatsen zijn en het mag niet in de nabijheid van scholen of kinderdagverblijven zijn. Dat zijn criteria die in den lande ook worden gehanteerd en afgesproken zijn met het Leger des Heils. De gemeenteraad wil op eigen initiatief nog eens gaan nadenken of al die criteria wel nodig zijn. Met name over de buitenruimte en parkeerplaatsen in de nabijheid bestaan twijfels.

PVV is tegen

Verder sprak geen enkele partij zich uit tegen de plannen, behalve de PVV. ‘Dit kan hier echt niet,’ zei raadslid Nico Outhuijse. Over de constatering dat er bij de Bethelkerk geen zwaarwegende bezwaren tegen de locatie zijn, zei hij: ‘Ik snap wel dat die er geen probleem mee heeft. Daar komt geen hond, zo kunnen ze weer wat zieltjes winnen.’