Column Kees Bakker | Wethouderlijke verantwoordelijkheid

Dronten - In Nederland kennen we het systeem van ‘ministeriële verantwoordelijkheid’. Het lokale equivalent daarvan is de wethouderlijke verantwoordelijkheid. Een wethouder is verantwoordelijk voor het werk dat zijn ambtenaren doen. Ambtenaren worden daar niet zelf rechtstreeks door de politiek op aangesproken. Terecht.

Een college van burgemeester en wethouders moet zorgen dat de ambtelijke organisatie op orde is. Een wethouder of burgemeester is, als hij of zij het ambt aanvaardt, ook verantwoordelijk voor het beleid van zijn of haar voorganger. Toch vallen daarbij wel wat kanttekeningen te plaatsen.

Het CDA heeft er de laatste tijd een handje van buitengewoon kritisch te zijn op wethouders in dossiers waar in de vorige raadsperiode nog een wethouder van het CDA voor verantwoordelijk was. Dat mag, dat is het politieke spel. Maar het zou wel prettig zijn als je daarbij je toon een beetje aanpast.

Lidl in Dronten-West

Natuurlijk valt er wat te zeggen over het handelen van de huidige leden van het huidige college van burgemeester en wethouders in bijvoorbeeld het dossier van de Lidl in Dronten-West. En dat mag ook gezegd worden. Maar het feit dat de gemeenteraad in die discussie onlangs met de rug tegen de muur stond, of dat in ieder geval zo ervaarde, en alleen nog maar ‘Ja’ kon zeggen, komt wel door de positieve grondhouding die eerdere CDA-wethouders hebben ingenomen over de Lidl.

Tarpanweg 25

Het dossier ‘Tarpanweg 25’ kent ook een lange geschiedenis. Om dan als CDA bij het indienen van een motie van treurnis te zeggen dat er rond dat dossier participatie had moeten plaatsvinden, is bijzonder. Want dat kan niet meer in de huidige procedure, als het bij de rechtbank ligt, dat had moeten gebeuren voor er eerder door het toenmalige college een positieve grondhouding werd ingenomen. Door, u raadt het al, een CDA-wethouder.

Door dit soort dingen wordt de politiek een spel en dat leidt af van de inhoud. Het komt, mede door de harde toon, ook oneerlijk over. En het is de toon die de muziek maakt.