Rechter verbiedt afschot edelherten in Oostvaardersplassen

Lelystad - De rechtbank heeft de afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen voorlopig verboden. De partijen die bezwaar hadden gemaakt tegen de afschot, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life, moeten meer tijd krijgen het rapport van de provincie over de grondslagen onder de afschot te bestuderen en daarop te reageren.

Vorig jaar november besloot de rechtbank ook dat de afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen moest worden gestaakt. De rechtbank oordeelde toen dat de grondslag onder de afschot, het rapport van de commissie Van Geel, een beleidsmatig stuk was en een ecologische onderbouwing miste. Dat verbod ging volgens de provincie echter over 2019. Omdat in de visie van de provincie de grondslag voor afschot voor 2020 en de jaren erna wel degelijk ecologisch beter onderbouwd was, met aanvullende rapporten, gaf men wel een afschotvergunning voor dit jaar af.

Provincie beraadt zich op reactie

Tegelijkertijd ging men nog niet tot afschot over, omdat men er vanuit ging dat de protesterende partijen weer naar de rechter zouden gaan om in een voorlopige voorziening voor dit jaar ook een verbod op afschot te eisen. Dat is nu gebeurd. Gedeputeerde Staten van de provincie beraadt zich nu op een reactie. Ondertussen zal de Raad van State zich buigen over een definitief oordeel.

Overigens mogen er wel grote grazers worden afgeschoten als daarmee onnodig lijden wordt voorkomen.


Gerelateerd nieuws