CDA kritisch op plannen voor solar carport Lowlands

Dronten - De parkeerterreinen van Lowlands krijgen een carport bestaande uit 35 hectare zonnepanelen. Organisator Mojo en Solarfields beginnen in het najaar met de aanleg. Het CDA stelt wel kritische vragen over het plan.

Verduurzaming

De solar carport wordt in mei 2021 operationeel en bestaat uit 90.000 zonnepanelen waarmee jaarlijks zo’n 35.000.000 kWh elektriciteit wordt geproduceerd. Per Lowlandseditie wordt circa 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Bijna alle elektriciteit wordt op dit moment opgewekt door generatoren. Met de aanleg van de solar carport maakt het festival een enorme verduurzamingsslag.

Kritische vragen

Het CDA in de gemeenteraad heeft het college kritische vragen gesteld over het voornemen. In het voorjaar van vorig jaar is de gemeenteraad namelijk akkoord gegaan met het plan voor bijna 100 hectare aan zonnepanelen op velden bij Dorhout Mees en Flevonice. Daarmee werd in één klap aan de invulling van het aantal in een provinciaal plan afgesproken hectare aan zonnepanelen in Dronten voldaan.

‘Kan het college aangeven hoe het mogelijk is dat daar bovenop nu nog 35 hectare extra wordt aangelegd in onze gemeente? Heeft het college daar toestemming voor gegeven? En zo ja: op welke gronden?’ zijn vragen die men aan het college heeft gesteld. Het CDA zou liever eerst een visie zien op hoe er om wordt gegaan met zonneparken in het buitengebied. De partij wil niet dat daar zonder meer grond met een nu agrarische of toeristische bestemming voor wordt gebruikt.

Opmerkelijk

De vragen van het CDA zijn opmerkelijk, omdat dit plan al uit 2017 stamt. Toen heeft Lowlands al aangekondigd samen met Solarfields de haalbaarheid van een door zonnepanelen overdekt parkeerterrein te onderzoeken. Feitelijk zijn de latere plannen van Dorhout Mees en Flevonice dus daar bovenop gekomen, niet andersom.

De vragen van het CDA zijn des te opmerkelijker, omdat in 2017 het toenmalige college net voor de politieke crisis dat jaar enthousiast reageerde op de plannen en zei er aan te willen meewerken. Dat gebeurde onder verantwoording van toenmalig CDA-wethouder Nico Verlaan, die dit onder andere in zijn portefeuille had.

De vragen van het CDA komen binnenkort aan de orde in de gemeenteraad.