Gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen bouw bedrijfswoning Tarpanweg 25

Swifterbant - De gemeenteraad van Dronten is donderdag morrend, maar ook unaniem, akkoord gegaan met de ‘verklaring van geen bezwaar’ voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Tarpanweg 25 in Swifterbant. Het CDA diende nog wel een ‘motie van treurnis’ in tegen het college over de handelswijze in dit dossier. Die motie kreeg geen meerderheid.

Voorgeschiedenis

Het is een slepend dossier, dat van de Tarpanweg 25, dat zijn voorlaatste apotheose vond voor de rechtbank in december. Tegen de bouwplannen is namelijk door een omwonende bezwaar gemaakt, die vindt dat het uitzicht daardoor belemmerd wordt. De rechtbank sprak zich in december (nog) niet inhoudelijk uit over het bezwaar, maar constateerde dat de gemeente een verkeerde procedure had gevolgd. De ‘verklaring van geen bezwaar’ (vvgb) die voor de bouw van de bedrijfswoning was afgegeven, was namelijk niet langs de gemeenteraad gegaan en dat had wel gemoeten. Die fout moest worden hersteld.

Geen bezwaar

Dat is met drie behandelingen in de gemeenteraad alsnog gedaan en uiteindelijk heeft de hele gemeenteraad ingestemd met die verklaring. Naar alle waarschijnlijkheid zal de rechtbank zich nu alsnog buigen over de bezwaren van de omwonende en afwegen of die onevenredig zwaar wordt getroffen door de bouw van de bedrijfswoning. Volgens de gemeenteraad is daar in elk geval geen sprake van. Zij weegt de belangen van de ondernemer in dit geval zwaarder dan die van ‘vrij uitzicht’ en ziet bovendien geen ruimtelijke bezwaren tegen de bouw van de woning. En dat laatste is uiteindelijk waar de gemeenteraad over gaat.

Motie van treurnis

Toch kreeg de zaak nog een politiek staartje, toen CDA en PvdA naar aanleiding hiervan een ‘motie van treurnis’ indienden. Zij vinden dat het college in dit dossier niet goed heeft gehandeld en de gemeenteraad vanaf december op het verkeerde been heeft gezet. Er is in eerste instantie te weinig informatie verstrekt over dit specifieke geval, er is naar de uitkomst van het wel afgeven van de vvgb toe geredeneerd en daarmee is volgens de twee partijen ‘gehandeld in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur’. Volgens de motie heeft het college hiermee blijk gegeven van ‘minachting van de gemeenteraad’.  Ook had er rondom dit dossier in een vroegtijdig stadium een participatieproces moeten worden gevolgd, waarbij ook de omwonenden waren betrokken.

Voortaan anders

Verantwoordelijk wethouder Roelof Siepel was kort daarvoor wel inhoudelijk ingegaan op de kwestie. Hij zei dat hij, toen hij in december voor het eerst te maken kreeg met het dossier, niet verwacht had dat het zo’n nasleep zou krijgen. Hij gaf toe dat het gevolgde proces niet goed was en zei de lessen die hij uit dit dossier had geleerd ook in de toekomst te willen toepassen. Hij wil de gemeenteraad voortaan eerder betrekken bij voorstellen op ruimtelijk gebied die in de toekomst een vervolg krijgen en beloofde de gemeenteraad komende maand dat te doen met drie voorstellen: de ontwikkeling van het manegegebied in Dronten, de uitbreiding van Swifterbant in Swifterbant-Zuid en de uitbreiding van een bedrijf in Biddinghuizen. Hij wil daartoe een nieuw middel inzetten: de raadsconsultatiebrief.

‘Gaat dit dan voortaan gelden voor alle procedures? Nou, ik heb ook dossiers in mijn portefeuille die nog stammen uit 2005, 2006 of 2009. Maar bij nieuwe voorstellen of belangrijke beslismomenten is dit wel de weg.’

Onvoldoende

Voor het CDA en de PvdA was dat onvoldoende. Zij hadden al voor de vergadering de ‘motie van treurnis’ geschreven en dienden ‘m in. Ze hadden de wethouder namelijk geen enkele keer een excuus horen maken of ‘sorry’ horen zeggen.

De twee partijen kregen steun van de SP en GroenLinks, maar D66 en de collegepartijen VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie stemden er niet mee in. En daarmee werd de motie met tien stemmen voor en vijftien stemmen tegen verworpen. Siepel was hoorbaar aangeslagen door de motie van treurnis.