Lelystadse gemeenteraad roept op tot openstelling Lelystad Airport

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad heeft in een breed gesteunde motie het college opgeroepen zich maximaal in te spannen om Lelystad Airport nog dit jaar geopend te krijgen voor de eerste vakantievluchten.

'Laatste puzzelstukje'

De motie onderstreept het belang dat Lelystad en de regio hecht aan openstelling van de luchthaven vanwege de positieve effecten op economie en werkgelegenheid. 'Met het recente advies van de commissie Remkes is het laatste puzzelstukje gelegd, dat duidelijkheid geeft over wat er moet gebeuren om Lelystad Airport te openen. Daarmee kan de regering na een lang proces komen tot een definitief besluit', aldus de raad.

Nationaal belang

De gemeenteraad wijst in haar motie naast het regionale belang ook op het nationale belang. 'Lelystad Airport zorgt voor een evenwichtige verdeling van luchtvaart met de Schipholregio en voor het behoud van de netwerkcapaciteit van Schiphol. Dat belang is vastgelegd in het regeerakkoord van het huidige kabinet en volgt daarmee besluitvorming van vier voorgaande opeenvolgende kabinetten'.

'Met openstelling van Lelystad Airport is dus sprake van consistent regeringsbeleid, waarin de belangen breed zijn gewogen', stelt de raad. 'Zo is er voldaan aan door de Tweede Kamer gestelde aanvullende voorwaarden, zoals herstel van fouten in de MER, aanpassing van het in 2015 genomen Luchthavenbesluit, aanpassing van vliegroutes, goedkeuring van de Verkeersverdelingsregel door de Europese Commissie'.

'Tenslotte biedt het advies van de commissie Renkes ruimte aan de luchtvaartsector om met een maatregelenpakket te komen die openstelling van Lelystad Airport mogelijk maakt'.

Aan alle voorwaarden voor opening voldaan

'Daarmee is', zo besluit de motie, 'aan alle voorwaarden voor opening van de Lelystadse luchthaven in 2020 voldaan'.