College Dronten: 'Geen precedentwerking bij Tarpanweg 25'

Swifterbant - De politiek hoeft niet bang te zijn voor een precedentwerking als men instemt met de bouw van een bedrijfswoning aan de Tarpanweg 25 in Swifterbant.

Er is slechts één geval waar onder dezelfde regels en dezelfde uitzondering op die regels wellicht ook een aanvraag voor een bedrijfswoning zou kunnen komen op een perceel met agrarische bestemming in het buitengebied. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Raad praat donderdag over dossier

De gemeenteraad praat donderdag verder over het dossier van de Tarpanweg 25. De eigenaar van dat perceel met een agrarische bestemming wil er graag een bedrijfswoning bouwen. Een omwonende is daar tegen en heeft tegen een eerder besluit van de gemeente een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, bezwaar aangetekend bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde in december dat de gemeente daarvoor ten onrechte niet eerst de gemeenteraad heeft geraadpleegd. Dat moest alsnog gebeuren, was het oordeel.

Geen precedentwerking

De gemeenteraad sprak twee weken geleden haar zorg uit dat als men in zou stemmen met de bouw van een bedrijfswoning op het perceel, andere eventuele aanvragers in het buitengebied daar dan ook gebruik van zouden kunnen maken. Dat is volgens het college niet het geval. Het perceel van de Tarpanweg 25 heeft, net als de Elandweg 40, in het bestemmingsplan een speciale aanduiding dat er geen bedrijfswoning mag orden gebouwd. Voor de Elandweg zijn er ook geen plannen, en andere percelen in het buitengebied mogen al bedrijfswoningen op het perceel bouwen. ‘Precedentwerking is dan ook verder niet aan de orde.’

‘Slechts één omwonende tegen’

Overigens zijn er nu ook omwonenden die het opnemen voor de eigenaar van Tarpanweg 25. ‘Wij, de direct omwonenden van Tarpanweg 25 te Swifterbant, vernemen uit diverse kranten en mediaberichten dat wij tegen de komst van een woning zouden zijn. Dit is niet het geval, er is maar één bewoonster tegen. Gezien de groei van het bedrijf van de jonge boer begrijpen wij goed dat hij bij zijn bedrijf wil wonen. Tevens vinden wij dat een woning beter in het straatbeeld past, het maakt het erf aan de Tarpanweg af en zal onze buurt meer uitstraling geven,’ schrijven zij aan de gemeenteraad. Die praat er donderdag verder over.