Biodynamische landbouwopleiding Warmonderhof houdt open dag

Dronten - Landbouwvakopleiding Warmonderhof in Dronten leidt nieuwe biodynamische boeren op. De opleiding houdt zaterdag 1 februari een open dag.

Biodynamische boeren hebben het antwoord op afbraak van de bodemvruchtbaarheid, het stikstofprobleem en de afkalvende biodiversiteit. Het kringloopboeren, diereigen veehouderij en grondgebondenheid zijn de fundamenten van de biodynamische landbouw. Landbouwvakopleiding Warmonderhof leidt nieuwe boeren op in deze toekomstbestendige manier van groenten- en fruitteelt en groot- en kleinveehouderij.

Warmonderhof is het opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, waar door middel van wonen, werken en leren nieuwe boeren worden opgeleid. Het collectief wordt gevormd door Stichting Warmonderhof en Aeres MBO Dronten Warmonderhof. De school staat midden tussen de drie boerderijen van Warmonderhofstede, een gemengd biodynamisch Demeterbedrijf.

‘s Morgens in de klas, ’s middags op het land

‘Op Warmonderhofstede wordt al zeventig jaar biodynamisch geteeld. Er is veel ervaring met deze vorm van landbouw en nieuwe boeren worden dan ook net zoveel in de theorie als in de praktijk opgeleid. ‘s Morgens in de klas, ’s middags op het land, is het credo op Warmonderhof. En het wonen naast de school, op het erf van de boerderijen, geeft een enorme meerwaarde in het „worden van boer”. De verbinding met de plek, de bodem, de dieren laat de studenten het boerenleven ervaren tot in de poriën’, vertelt het opleidingscollectief. Tijdens de open dag op 1 februari kunnen geïnteresseerden een proefles volgen en worden ze rondgeleid op de school en over de bedrijven. Docenten, boeren en medewerkers staan voor iedereen klaar om alle vragen te beantwoorden.

[De tekst gaat verder na de foto]

Verbinding

‘In de biologisch-dynamische landbouw zijn de stikstofnormen strenger dan in de gangbare of biologische landbouw. ‘Door de kringloop van voerderteelt en mest te sluiten en grondgebonden te werken, ontstaat er geen overschot van mest en dus ook niet van stikstof. Import uit het buitenland van voer, zaadgoed of plantgoed is zeer beperkt. Ook de afzet wordt door biodynamische boeren vaker nationaal en regionaal georganiseerd.

Toekomstperspectief

In de biodynamische landbouw wordt geëxperimenteerd met nieuwe grondeigendomsconstructies en directere afzetkanalen, bijvoorbeeld in de vorm van zelfoogst, winkel aan huis of community supported agriculture. Zo ontstaat er weer een verbinding van de boer en van de burgers met de directe leefomgeving. Het toegenomen contact met de consumenten en met de eigen afzetkanalen is een andere manier van boeren die - behalve ondernemende en uitvoerende vaardigheden - van nieuwe boeren ook een stevige sociale en voorlichtende kant vraagt.’

Kringloop staat centraal

‘De studenten die op Warmonderhof worden opgeleid, kunnen voldoen aan de vraag van de huidige consumenten naar duurzaam en lokaal geproduceerd eten, waarbij bodem, planten en dieren niet worden uitgeput en waarin de boer een eerlijk loon krijgt. Waarin de kringloop centraal staat en een gezonde bodem de basis is voor gezond voedsel’.

‘Afgestudeerden van Warmonderhof kom je tegen in binnen- en buitenland, als ondernemer of medewerker op grote en kleine boerderijen, begeleider op zorgboerderijen of stadslandbouwprojecten, in allerlei uitvoerende of leidinggevende functies in natuurvoedingswinkels, groothandels of productverwerkende bedrijven.’

Open dag

De open dag is bedoeld voor degenen die de opleiding overwegen te gaan volgen en daarover meer informatie zoeken. Aanmelden voor de open dag is noodzakelijk en kan via de website. Hier geven voltijdstudenten ook een voorproefje over hoe het is om te leren, wonen en werken op Warmonderhof. Ook de volwassen deeltijdstudenten vertellen op de website over hun motivatie.

www.warmonderhof.nl/opendag