Column Hans Engelvaart | Meedenken over Swifterbant

De werkgroep Swifterbant Groeit bracht vorig jaar advies uit over waar in Swifterbant de uitbreiding moest plaats vinden. College en raad namen het voorstel over om in Swifterbant Zuid tussen de Bisonweg en de Biddingweg uiteindelijk zes- tot achthonderdwoningen te bouwen.

Met dit besluit en het gegeven dat er eindelijk witte rook is voor een MFC in Swifterbant krijgt het dorp eindelijk de injectie om de leefbaarheid waar het recht op heeft veilig te stellen.

Moeilijke woningbouwstructuur

Dat het zo lang heeft geduurd, had ook te maken met de moeilijke woningbouwstructuur van het dorp. Het winkelcentrum en straks dus ook het MFC liggen niet centraal in het dorp. De woningen die straks in Zuid worden gebouwd komen daardoor behoorlijk ver van het winkelcentrum te liggen. De vraag dient zich aan hoe deze nieuwe wijk bij de rest van het dorp te betrekken. Dit is ook één van de opdrachten die het nieuw in te stellen werkteam mee krijgt.

Breed samengesteld

Het werkteam is breed samengesteld uit zowel inwoners, Dorpsbelangen en direct betrokkenen - naast de ambtelijke inbreng van de gemeente. Dat is ook hard nodig voor het draagvlak voor de definitieve invulling van de plannen die over nogal wat zaken gaan. Dit zijn naast woningbouw de groenstructuur, de landschappelijke inpassing, voor welke doelgroepen er gebouwd moet worden en de infrastructuur. Kortom, er komt nogal wat bij kijken.

Pluim

Ook Oost Flevoland Woondiensten, makelaars en Staatsbosbeheer worden bij de plannenmakerij betrokken. Uiteindelijk komen er ook inloopavonden waar iedereen zijn mening kan geven. In juni 2021 moet er dan in de gemeenteraad een klap op worden gegeven. Ik denk dat zelden zo breed door iedereen meegedacht kan worden over een nieuwe wijk. Het geeft ook aan dat de tijden wat dat betreft ten goede zijn veranderd. Mensen die zich opgegeven om mee te participeren in dit werkteam verdienen dan ook een pluim, net als de gemeente die bereid is op zoveel punten te laten meedenken. Als het besluit er straks uiteindelijk ligt is het een echt Swifterbants plan, waarbij iedereen de kans heeft gehad mee te denken.