Huiseigenaren Flevoland vragen relatief weinig energiesubsidies aan

Regio - Huiseigenaren in Flevoland vragen relatief weinig landelijke subsidies aan voor energiebesparende maatregelen.

Dit en meer blijkt uit een inventarisatie van nutsbedrijf Vattenfall, dat voor iedere Nederlandse gemeente in kaart heeft gebracht welke landelijke subsidies het vaakst aangevraagd worden én welke energiebesparende maatregelen er vanuit de gemeente worden aangeboden. 

Aanvragen voor energiesubsidies

Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen aanspraak maken op twee landelijke subsidieregelingen; de SEEH voor energiebesparing (zoals isolatiemaatregelen) én de ISDE voor de productie van duurzame energie. 

In een gemiddelde Nederlandse gemeente werden in 2017 per 10.000 huishoudens 27,9 SEEH subsidies aangevraagd. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 ISDE subsidies aangevraagd.

Noordoostpolder vooruitlopende gemeente

In de provincie Flevoland liggen de aantallen aanvragen -per 10.000 inwoners- beduidend lager dan de landelijke aantallen. Voor de SEEH is het Flevolandse gemiddelde 17,9; Almere (1,7), Dronten (15), Lelystad (10), Noordoostpolder (37,3), Urk (43,4) en Zeewolde (0). 

Voor de ISDE is het gemiddelde, met 68,9 aanvragen, relatief hoog. Dit komt vooral door de gemeente Noordoostpolder: Almere (23,3), Dronten (82,5), Lelystad (40,6), Noordoostpolder (111,5), Urk (88,4) en Zeewolde (67,1).

Alleen Dronten biedt geen energiesubsidie

Naast de twee landelijke energiesubsidies, kan men ook lokale subsidies aanvragen voor het verduurzamen van de woning. Deze aanvullende financiële regelingen worden momenteel aangeboden in 41 procent van de 146 Nederlandse gemeenten. Naast subsidies van gemeenten worden deze ook aangeboden door waterschappen en provincies.

In Flevoland bieden Urk, Noordoostpolder, Lelystad, Almere en Zeewolde allen een lokale subsidie. Alleen in Dronten is hier nog geen sprake van. Het volledige onderzoek met een overzicht van alle Groningse gemeenten is opgenomen in de kennisbank van Vattenfall.


Bron:


Bron: