Fladderiep, zoete kers en veel eiken vergroenen Passage Dronten

Dronten - De Passage ligt er nu al enige tijd en het is tijd voor een mooiere aankleding. Nu zal niet iedereen aanslaan bij de term 'Passage': dat is het nieuwe stuk provinciale weg bij Dronten tussen de Hanzeweg en de weg naar Lelystad, en vice versa natuurlijk.

348 eiken

De weg is nu aan weerskanten nog grijs en grauw. De provincie start deze week met het vergroenen van de bermen. Zo worden er 348 eiken geplaatst. Daarnaast brengt de provincie in het talud van de Overijsselseweg, tussen de rotonde bij De Noord en de ovonde Hanzeweg bosplantsoen en enkele bomen aan. Het bosplantsoen bestaat uit elf verschillende soorten struiken. Tussen het bosplantsoen worden naast eiken ook beuken, lindes, zoete kers en de fladderiep geplant. Zoete kers en fladderiep, dat klinkt in elk geval gezellig.

Snelheidsbeperking

Tot slot zaait de provincie de (omgeploegde) grasberm(en) weer opnieuw in. De werkzaamheden duren tot eind maart/begin april. Op de Dronterringweg geldt in die periode een plaatselijke snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Weggebruikers op de Overijsselseweg ondervinden helemaal geen hinder.