Landschapsbeheer houdt informatieavond over weidevogels in Flevoland

Espel - Landschapsbeheer Flevoland houdt op donderdag 30 januari een informatieavond over weidevogels, hun leefomgeving en hun bescherming. De avond vindt plaats in de Ferguson Farm van de familie Bokma aan het Onderduikerspad 16 in Espel.

Weidevogels zijn kenmerkend voor Nederland. Kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn wel de bekendste soorten. Ieder voorjaar laten ze zich nadrukkelijk zien en horen boven de velden tijdens hun prachtige baltsvluchten. Ook in Flevoland komen ze voor, echter in lagere dichtheden dan bijvoorbeeld in de veenweidegebieden in Nederland. 

Broeden op akkerland

Flevoland bestaat overwegend uit akkerland en daar broeden onze Flevolandse weidevogels dan ook veelvuldig. Op plekken langs de dijken waar veel kwel voorkomt, zijn de hoogste dichtheden te vinden. De aantallen akker- en weidevogels nemen echter sterk af. Waar ligt dat nu aan?

[De tekst gaat verder na de foto]

Nestbescherming

Veel boeren en vrijwilligers dragen weidevogels een warm hart toe. Samen zijn ze intensief bezig om deze vogels, die in het voorjaar veelal op nog onbewerkt bouwland zijn gaan broeden, te helpen. Zo lopen nesten minder gevaar bij agrarische voorjaarswerkzaamheden. Maar helpt deze nestbescherming voldoende om meer eieren uit te laten komen? En worden de uitgekomen kuikens ook groot? Is het alleen de predatie of zijn er ook ander factoren te noemen die zorgen dat het slecht gaat met weidevogels?

Op deze informatieavond zal Jan Nagel van Landschapsbeheer een toelichting geven over de stand van zaken betreffende de weidevogels in Flevoland. Hij vertelt u graag over het leven van de weidevogels, welke problemen de vogels tegenkomen en welke beschermmaatregelen geboden kunnen worden.

Aanmelden

De informatieavond begint om 20.00 uur. Zaal open om 19.45 uur. Aanmelden kan tot 27 januari via flevoland@landschapsbeheer.net