Turborotonde Ganzenweg-Knardijk wordt ongelijkvloers kruispunt

Zeewolde - De turborotonde op het kruispunt Ganzenweg, Harderdijk en Knardijk wordt in de komende jaren omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt. Strukton Civiel Noord & Oost BV en de provincie Flevoland ondertekenden dinsdag het contract voor deze klus.

Belangrijke verkeersverbinding

Met het zetten van de handtekeningen is het project definitief gegund en kunnen de werkzaamheden officieel van start. De Ganzenweg is één van de acht toegangswegen voor Flevoland en daarmee een belangrijke verkeersverbinding en schakel voor het wegennet. 'Een goede bereikbaarheid voor de omgeving vinden wij erg belangrijk. Ons uitgangspunt is dat alle bestemmingen voor alle weggebruikers maximaal bereikbaar blijven. Wij gaan nu aan de slag met het opstellen van een planning waarin wij nauwkeuring de werkzaamheden in fasen verdelen', aldus rayonmanager Erik Poel van Strukton Civiel Noord & Oost BV.

Gebiedsontwikkeling

Ambtelijk opdrachtgever van de provincie Flevoland Erik Vervelde: 'Het project is een uniek samenwerkingsproject in een unieke omgeving. Al in een vroeg stadium heeft de provincie samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met Natuurmonumenten en Waterschap Zuiderzeeland zodat niet alleen de rotonde wordt aangepast, maar er ook echte gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. Zo gaat Strukton ook natuurvriendelijke oevers aanleggen langs de Hoge Dwarsvaart om te zorgen dat er verschillende soorten planten en dieren in het gebied komen. Dit leidt tot landschappelijke afwisseling en een betere belevingswaarde van het Harderbos'.

Vlot en veilig de polder in en uit

De bestaande turborotonde wordt omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt. Doorgaand verkeer tussen Lelystad en Harderwijk kan straks, zonder oponthoud, vlot en veilig de polder in en uit. De weg op de dijk tussen Zeewolde en Biddinghuizen is via toe- en afritten bereikbaar. Het ombouwen van de huidige rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid.

Werk eind 2022 gereed

Medio 2020 starten buiten de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2022 zijn de werkzaamheden gereed.