Gemeenteraad worstelt met bedrijfswoning Tarpanweg

Dronten - De gemeenteraad worstelt flink met het dossier van de Tarpanweg 25 in Swifterbant. De eigenaar van dat perceel met een agrarische bestemming wil er graag een bedrijfswoning bouwen. Omwonenden zijn daar tegen en hebben tegen een eerder besluit van de gemeente een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, bezwaar aangetekend bij de rechtbank.

De rechtbank oordeelde in december dat de gemeente daarvoor ten onrechte niet eerst de gemeenteraad heeft geraadpleegd. Dat moest alsnog gebeuren, was het oordeel. Vandaar dat het onderwerp donderdag op de agenda van de gemeenteraad stond. De gemeente heeft, na overleg met de rechtbank, vier maanden de tijd gekregen de procedure alsnog juist te doorlopen.

De gemeenteraad voelt zich echter met de rug tegen de muur staan. Niet alleen zijn er fouten gemaakt in de procedure, door tijdsdruk zou er ook te weinig ruimte zijn een goede afweging te maken. Vandaar dat er donderdag nog geen besluit is genomen, maar het punt is doorgeschoven naar eind januari. Dat geeft wethouder Roelof Siepel de gelegenheid nader in te gaan op een aantal gestelde vragen en de gemeenteraad zich beter op de inhoud van het dossier voor te bereiden.

De gemeenteraad weet namelijk nog niet of het wel wenselijke ontwikkeling is op gronden met een agrarische bestemming bedrijfswoningen toe te staan, wil weten waarom dat in dit geval toegestaan zou moeten worden en of dat een precedentwerking zal hebben, waarbij dit vaker zal gebeuren in het buitengebied.