Gebiedsfonds Sternweg zoekt initiatieven

Zeewolde - Windmolenpark Sternweg heeft een gebiedsfonds opgericht dat projecten in de buurt kan (co)financieren. Omwonenden in Oostelijk Flevoland kunnen hiervoor ideeën indienen.

Criteria

De projecten die in aanmerking komen voor (co) financiering moeten liggen in het gebied aangrenzend en rondom de negen windmolens van Windmolenpark Sternweg. Dat is het gedeelte van de gemeente Zeewolde dat in Oostelijk Flevoland ligt. Dit gebied ligt in de driehoek van de Knardijk, Hoge Vaart en de Hoge Dwarsvaart. Daarnaast moeten de initiatieven ook nog vallen onder  bepaalde thema’s: (1) projecten die zich richten op behoud en ontwikkeling van het landschap maar ook voor (2) natuurbehoud, (3) recreatie of (4) anderszins voor de verbetering van het gebied. Er kan ook aanspraak gedaan worden voor het (5) ontwikkelen van duurzame landbouw of (6) bevordering van biodiversiteit.

Dus over het algemeen kan worden gesteld dat projecten die het gebied leuker en plezieriger maken om in te wonen, te werken en te recreëren hiervoor in aanmerking komen. Projecten onder de 2000 euro kunnen zelfs voor 100% gefinancierd worden, van 2000 tot 7500 euro voor 75% en van 7500 tot 20.000 euro voor 50%.

Ideeën insturen kan tot 1 maart

Iedereen die een goed idee heeft, dat past binnen de criteria, kan een aanspraak doen op Gebiedsfonds Sternweg. Zolang het betreffende project maar een meerwaarde heeft voor veel mensen die in het gebied wonen, werken, recreëren of gewoon door het gebied heen reizen. Het gaat niet om initiatieven met een commerciële doelstelling. En natuurlijk moet het gerealiseerd gaan worden in het gebied van de gemeente Zeewolde dat ligt in Oostelijk Flevoland en onder één van bovengenoemde thema’s genoemd kan worden.

Een aanvraagformulier aanvragen kan bij gebiedsfondssternweg@gmail.com. Via dit mailadres kan men ook meer informatie en randvoorwaarden voor een project opvragen.

Ideeën insturen kan tot 1 maart 2020. Na deze datum beslist een overleggroep van vijf personen  welke ideeën een financiering of cofinanciering kunnen krijgen.

Jaarlijks

Het is de bedoeling dat ieder jaar, in ieder geval tot het jaar 2028, jaarlijks een aanvraag gedaan kan worden uit dit gebiedsfonds.