Amateurkunstprijs Dronten in de maak

Dronten - Er moet per jaar 5.000 euro in de gemeentelijke begroting worden vrijgemaakt voor een 'stimuleringsprijs voor de amateurkunst'. Met dat voorstel wil het college van burgemeester en wethouders van Dronten uitvoering geven aan het in juli aangenomen voorstel van het CDA.

Die partij diende het voorstel voor een jaarlijkse prijs in juli in om daarmee de amateurkunst in Dronten te stimuleren en samenwerking tussen verschillende verenigingen voor amateurkust te bevorderen. Het voorstel werd door een grote meerderheid van de gemeenteraad omarmd.

Tweejaarlijks

Het college heeft nu een plan gemaakt voor de prijs voor de amateurkunst. Men wil de hele uitvoering van de prijs in handen leggen van De Meerpaal. Het wordt echter geen jaarlijkse prijs, maar een tweejaarlijkse prijs. Er zijn namelijk verenigingen en instellingen die niet ieder jaar nieuwe optredens verzorgen. ‘Bovendien is het amateurveld in de gemeente Dronten eigenlijk te klein voor een jaarlijks evenement. Ook de gemeente Lelystad werkt met een tweejaarlijkse prijs, terwijl het amateurveld daar veel groter is.’

Organisatie

Volgens het plan worden de eerste prijzen voor de zomer van 2022 uitgereikt. Dit jaar zal dat nog niet lukken, omdat het organiseren van de prijs en het samenstellen van een jury de nodige voorbereiding vergt. De gemeente ziet een jury voor zich die bestaat uit vijf tot zeven vakmensen uit verschillende kunstdisciplines. Van het wordt verwacht dat ze voorstellingen, presentaties, exposities en open podia bezoeken, om daarvan verslag te doen en via van tevoren vastgestelde criteria te beoordelen.

Verder wordt er gedacht aan drie verschillende prijzen: de Amateurkunst Podiumprijs, de Amateurkunst Beeldende Kunstprijs en de Amateurkunstprijs voor een kort optreden. Amateurkunstenaars van 12 jaar of ouder die zijn gehuisvest in de gemeente Dronten komen voor de prijs in aanmerking. ‘Een amateurkunstenaar is iemand die geen salaris ontvangt en ook geen beroepsopleiding heeft gevolgd.’ Individuele kunstenaars, verenigingen en instellingen maken kans op de prijs.

Enthousiasme

De Meerpaal heeft 49 bij hen bekende amateurkunstverenigingen gevraagd wat zij vinden van de voorgestelde invoering van de prijs. Degenen die hebben gereageerd, zijn enthousiast.

De gemeenteraad praat donderdag over de plannen.