Woonruimte voor spoedzoekers en statushouders in Campusgebied

Lelystad - Op het veld aan de Gordiaandreef in Lelystad, tussen het politiebureau en de Grietenij, komt een nieuwe woonwijk met 300 sociale huurwoningen in de vorm van appartementen. Op het veld aan de Larserdreef, tussen Palazzo en de biocentrale/gevangenis, komt een wijk met 150 woningen en appartementen en tijdelijke woningen voor 400 arbeidsmigranten.

Met deze twee plannen moet het tekort aan bepaalde soorten woningen in Lelystad getackeld worden.

Short en mid stay

Dat hebben wethouder Janneke Sparreboom en Centradadirecteur Martine Visser donderdagochtend bekend gemaakt.

Voor het gebied langs de Larserdreef (‘Campus-Zuid’) gaat het om woningen in het ‘short stay’- en ‘mid stay’-segment: woningen waar huurders respectievelijk maximaal één jaar of twee jaar terecht kunnen, om daarna door te stromen naar een andere huur- of koopwoningen.

Behoefte

Centrada wil daar 150 woningen neerzetten: tijdelijke woningen, die bovendien verplaatsbaar zijn. ‘Het worden volwaardige huizen, energiezuinig en al, maar wel klein: 20 tot 40 vierkante meter, voor één tot twee personen,’ zegt Martine Visser. Daar kunnen statushouders worden gevestigd, of mensen die in een scheiding liggen en daarom met spoed een woning nodig hebben. ‘De eerste 50 woningen zouden er dit jaar moeten staan, waarna de andere 100 snel kunnen volgen.’ Er wordt daarbij ook geïnvesteerd in gemeenschappelijke voorzieningen, zoals binnen- en buitenruimtes die door alle bewoners te gebruiken zijn.

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

Arbeidsmigranten

In hetzelfde gebied moet ook een voorziening komen voor 400 arbeidsmigranten. Daarvoor wordt een marktpartij gezocht, want dat wordt niet door Centrada gedaan. Voor beide projecten geldt dat de woningen/appartementen er maximaal 15 jaar mogen staan. Ze moeten in die tijd voorzien in een groeiende behoefte, die er nu al is, maar waarvan niet zeker is dat die er over 15 jaar ook nog zal zijn. Omdat het hier bovendien gaat om een gebied waarop niet de bestemming ‘woningbouw’ rust, is daarom gekozen voor een tijdelijk karakter.

Kamerverhuur

De gemeente hoopt met deze plannen de kamerverhuur in reguliere woonwijken, waarbij gewone woningen zijn omgebouwd tot kamerverhuurpanden, tegen te gaan. Bestaande kamerverhuurpanden in woonwijken hoeven niet weg, maar nieuwe panden mogen er niet bij komen. ‘Bovendien wordt er een einde gemaakt aan panden die illegaal als kamers werden verhuurd. De afgelopen tijd werden er al geen nieuwe vergunningen meer afgegeven en dat heeft geresulteerd in de beëindiging van 120 illegale situaties,’ zegt wethouder Sparreboom.

‘Maar de mensen die daar woonden, veelal arbeidsmigranten uit de Europese Unie, moet je dan wel wat anders kunnen bieden. Vandaar dat we daar aan de Larserdreef de ruimte aan willen bieden.’

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

Nijpend tekort

Daarnaast komen er dus 300 sociale huurwoningen bij in de stad, aan de Gordiaandreef (‘Campus-Midden’). Daarmee moet het nijpende tekort aan sociale huurwoningen en de wachttijd voor een sociale huurwoning, die nu al is opgelopen tot gemiddeld 2,5 jaar, worden tegen gegaan. Het worden appartementen, die worden verdeeld over meerdere nieuwbouwcomplexen.

Beide projecten moeten de doorstroming op de Lelystadse woningmarkt versoepelen. Voor de ‘short stay’ in het door een door een ontwikkelaar te bouwen complex mag je maximaal een jaar wonen. In de mid stay, de Centradawijk langs de Larserdreef, geldt een huurcontract voor maximaal twee jaar. De Larserdreefplannen worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd, die haar wensen en/of bedenkingen erover mag uitspreken.