'Geen mogelijkheid om turbines Windplan Groen op grotere afstand woonkernen te plaatsen'

Dronten - Er zijn geen mogelijkheden de windmolens die gepland staan in het kader van Windplan Groen verder van de woonkernen van Biddinghuizen en Ketelhaven te plaatsen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Dronten heeft laten uitvoeren.

Zorgen

Dat onderzoek is gedaan op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad, in een ultieme poging de onrust over de geplande windmolens bij een deel van de inwoners van Biddinghuizen en Ketelhaven weg te nemen. In Biddinghuizen gaat het om vier windmolens die op ongeveer een kilometer afstand van de eerste huizen worden gebouwd, in Ketelhaven om één. In totaal omvat Windplan Groen de bouw van zo’n 90 nieuwe windmolens met een wiekhoogte van 250 meter. 

Overleg

Voor het onderzoek heeft de gemeente overleg gevoerd met de betrokken partijen. Zelf gaat men niet over de plaats waar de windmolens komen, dat is aan het Rijk. ‘Binnen de planologische, technische, juridische en economische kaders is er samen met de projectpartners onderzocht of de turbines nabij Ketelhaven en Biddinghuizen verwijderd of verplaatst kunnen worden. Ook ruimtelijke mogelijkheden die niet passen binnen het ruimtelijk beleid van het regioplan Windenergie zijn verkend. Vanaf december 2018 is hierover veelvuldig ambtelijk overleg geweest tussen gemeente, Windkoepel Groen (WKG), de provincie en het ministerie van EZK. De opties zijn uitgewerkt, onderzocht en in een regionaal bestuurlijk overleg besproken. Helaas boden deze opties uiteindelijk geen mogelijkheid om de turbines fysiek op grotere afstand te plaatsen van de woonkernen,’ laat de gemeente weten. 

Inloopavonden

De gemeente wil wel haar best doen met betrokken actiegroepen in beide kernen die strijden tegen de windmolenplannen, in gesprek te blijven. Daarom zijn er deze week twee inloopavonden. De eerste vond maandag plaats in Het Koetshuis in Biddinghuizen en op woensdag (15 januari) is de tweede in restaurant Lands End in Ketelhaven. Wethouder Roelof Siepel geeft tekst en uitleg over het uitgevoerde onderzoek en vragen beantwoorden.

Raad van State

Voor de actiegroepen rest nu alleen nog een gang naar de Raad van State als men de bouw van de windmolens wil tegenhouden. In Swifterbant bleek die gang onlangs tevergeefs: daar zijn de bewaren tegen de vijf windmolens in Windplan Blauw die op enige afstand van het dorp worden geplaatst, van tafel geveegd.


Gerelateerd nieuws