Lelystad komt met plan van aanpak voor huisvesting statushouders

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft een plan van aanpak gemaakt voor de huisvesting van statushouders. Daarmee moet het tekort voor dit jaar worden ingelopen en ook worden voorzien in een deel van de taakstelling van volgend jaar.

Toezien

De provincie had om een dergelijk plan gevraagd. Elk jaar krijgt de gemeente van het Rijk een taakstelling opgelegd van hoeveel statushouders, asielzoekers die in Nederland mogen blijven, men moet huisvesten. Dit jaar waren dat er 55. Omdat de gemeenteraad echter besloten heeft dat statushouders geen urgentie meer mogen krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, liep men fors achter op die taakstelling.

In totaal moesten er dit jaar nog 49 statushouders worden gehuisvest. De provincie moet er op toezien dat dat ook daadwerkelijk gebeurt en kan ingrijpen als dat niet het geval is.

Verplaatsbare woningen

De gemeenteraad heeft in november besloten dat er 50 ‘woon-units in de buitencategorie in de vorm van shortstay/midstay/flexwoningen’ moeten worden gerealiseerd om het tekort in te lopen.

In het plan van aanpak schrijft het college nu dat er ‘verplaatsbare woningen’ worden gerealiseerd in ‘Campus Zuid’, het gebied schuin tegenover Palazzo. Woningcorporatie Centrada wordt daar verantwoordelijk voor. Daarnaast zullen er statushouders worden gehuisvest bij andere commerciële verhuurders en kunnen statushouders ook via het reguliere systeem van loting bij Centrada terecht. ‘In totaal levert dit naar verwachting huisvesting voor circa 50 personen op.’

Beurt aan provincie

Het plan van aanpak wordt nu naar de provincie gestuurd. Als die er niet tevreden mee is, kan men op kosten van de gemeente alsnog de taakstelling voor huisvesting van statushouders gaan invullen. De gemeente zal dan echter eerst nog een laatste kans krijgen het zelf adequaat te regelen.

Gerelateerd nieuws