Dronten stelt presentatie actieplannen vitale centra uit tot voorjaar 2020

Dronten - De gemeente Dronten stelt de presentatie van de actieplannen om de centra van Swifterbant, Biddinghuizen en winkelcentrum Suydersee vitaal te houden uit tot volgend voorjaar. December wordt niet gehaald, omdat de voorbereiding meer tijd kost.

In vervolg op de Retailvisie van de gemeente Dronten is in september gestart met het opstellen van actieprogramma’s om de centra van Swifterbant gevolgd door Biddinghuizen en winkelcentrum Suydersee in Dronten vitaal te houden of te maken.

Bij het opstellen van de actieprogramma's laat de gemeente zich adviseren door de SEA-groep Vitale Centra, de OVVD en het gespecialiseerde adviesbureau Seinpost. De SEA-groep wordt voor het vervolgtraject uitgebreid met een bredere groep betrokkenen.

Interactieve sessies

In de raadsvergadering van 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van kansen en ambities voor het verder ontwikkelen van de centra van Swifterbant, Biddinghuizen en winkelcentrum Suydersee. Daarbij heeft de raad gevraagd de actieplannen per kern uit te werken, te beginnen met Swifterbant. De afgelopen periode en de komende tijd staan interactieve sessies op stapel met verschillende ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners, verenigingen en andere organisaties. Tijdens deze bijeenkomsten worden bouwstenen verzameld aan de hand van trends en analyses.

Koopstromenonderzoek

In eerste instantie was de insteek om de actieplannen in december op te leveren. 'De voorbereiding kostte echter meer tijd dan verwacht, zo is er veel tijd en energie gestoken in een zorgvuldig opgesteld overzicht van betrokkenen (stakeholdersanalyse), een communicatie- en participatieplan. Bovendien verzochten de ondernemers om hen aan het einde van het jaar vooral ruimte te bieden om te ondernemen. In november zijn we een koopstromenonderzoek gestart om ook deze gegevens te kunnen betrekken bij de op te stellen actieplannen', zo schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De actieplannen en financiële paragrafen worden in april 2020 afgerond.