Verbouwing gemeentehuis Dronten officieel gestart

Dronten - Wethouder Roelof Siepel ondertekende woensdag namens de gemeente Dronten de definitieve opdrachten voor de verbouwing van het gemeentehuis. Met deze handeling is de verbouwing officieel van start gegaan. Het gebouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 weer in gebruik genomen.

Moderne dienstverlening

De wethouder stond in de deels gesloopte hal van het gemeentehuis stil bij het interactieve proces dat met leden van de gemeenteraad, trouwambtenaren en andere gebruikers en medewerkers van het gemeentehuis tot dit ontwerp heeft geleid: ‘Ik ben er enorm enthousiast over dat er een ontwerp uit is gekomen dat ruimte biedt aan een moderne wijze van dienstverlening in een energieneutrale omgeving. Zo kunnen we er als moderne dienstverlener weer decennia tegen.’

Het definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp dat eerder al door de Stuurgroep Huisvesting is vastgesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om de vloer-, wand-en plafondafwerking. De opbrengsten vanuit de sessies met de organisatie over sfeer- en kleurstelling hebben de basis gevormd. Er zijn geen wijzigingen opgetreden met betrekking tot het Voorlopig Ontwerp qua inrichting.

Participatieraadzaal en publiekshal

Met de gemeenteraad is een apart traject doorlopen over de inrichting van de raad- en trouwzaal. De raad stemde in november in met de indeling van de raadzaal. Het proces omtrent de publiekshal is qua functionele inrichting afgestemd met vertegenwoordigers van gebruikers vanuit de eigen organisatie en met externe partijen.