Dorpsbewoners kunnen meedenken over opzet Swifterbant Zuid

Swifterbant - De gemeente Dronten zoekt inwoners van Swifterbant die over de opzet van de nieuwe woonwijk Swifterbant Zuid willen meedenken. Deze opzet heet ook wel de ruimtelijke hoofdstructuur. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad keuren deze hoofdstructuur uiteindelijk goed.

Meedenken kan over de volgende vragen:

  • Op welke plekken in de wijk moet gebouwd gaan worden;
  • Welke woonthema’s/-sferen kunnen er komen (waterrijk wonen, wonen in bos, wonen geïnspireerd op archeologie, duurzaam/ecologisch, zelfvoorzienend etcetera);
  • Welke doelgroepen moeten een plek in Swifterbant Zuid krijgen (gezinnen, ouderen, jongeren etcetera);
  • Welke infrastructuur is er nodig voor de wijk;
  • Hoe wordt de wijk het beste landschappelijk ingepast;
  • Hoe wordt de relatie gelegd met de bestaande groenstructuren in Swifterbant;
  • Hoe wordt de relatie gelegd met de bestaande wijken van Swifterbant qua autoverkeer, maar ook qua langzaam verkeersroutes (ook uit oogpunt van de sociale veiligheid);
  • Welke duurzaamheidsthema’s zijn geschikt voor de wijk (zongericht bouwen is een voorbeeld).

Drie modellen

Er komen drie modellen voor de ruimtelijke hoofdstructuur, is de bedoeling. Hieruit komt een voorkeursmodel dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wat houdt het meedenken in?

Meedenken kan in het werkteam. In dit team zitten een interne en externe projectleider van gemeente Dronten, een lid van werkteam ‘Swifterbant Groeit’, een lid van Dorpsbelangen en ambtenaren die zich met het onderwerp bezighouden. Ook zogenoemde stakeholders kunnen door het werkteam bij het meedenken betrokken worden.

Inwoners die willen meedenken over Swifterbant Zuid kunnen zich uiterlijk donderdag 2 januari aanmelden met een korte motivatie via h.timmerman@dronten.nl. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dan maakt de gemeente een keuze wie wordt uitgenodigd.