Spectaculaire plannen voor Stationsgebied

Lelystad - Het stationsgebied van Lelystad moet de komende decennia aanzienlijk veranderen. Daarbij wordt voorzien dat het gebied rond het Provinciehuis, van het oude gebouw van Getronics daarachter tot aan de rotonde, bij het stationsgebied zou moeten worden getrokken. Dat geldt ook voor het gebied rond de rechtbank.

Dat betekent dat langzaam verkeer in het gebied voorrang moet krijgen. Het betekent ook dat overwogen wordt de Visarenddreef en Stationslaan achter het station autoluw of autovrij te maken.

Grote kansen

Met die ingrijpende maatregelen moet het kantoorgebied achter het station bij het Stadshart worden betrokken. Bovendien liggen er in het gebied grote kansen voor woningbouw. In en rondom het Stadshart is ruimte voor 1.500 woningen.

Daar bestaat grote behoefte aan. Niet alleen in Lelystad, maar zeker in het gebied waar Lelystad deel van uitmaakt: de Metropoolregio Amsterdam. Want in dat gebied is niet alleen grote behoefte aan woningen, nergens liggen er rond een stadscentrum zoveel ruimte en kansen waarin dit ook kan.

Wie gaat dat betalen?

Dat is ook deels een antwoord op de vraag die hierbij hoort: wie gaat dat allemaal betalen? In de plannen worden promenades voorzien met veel groen en een onderdoorgang voor wandelaars onder het station, niet aan weerszijden zoals nu. Dat kost allemaal enorm veel geld, maar juist omdat hiermee een antwoord op gegeven op een grote behoefte die er is in de Metropoolregio, zijn er automatisch ook meer overheden en marktpartijen bij betrokken. Daar kan dan ook het geld vandaan komen.

Tegelijkertijd is het toevoegen van woningen in en rond het Stadshart een absolute voorwaarde voor de levensvatbaarheid van dat Stadshart. Met de ontwikkeling van Parkwijk en de aanstaande ontwikkeling van het Theaterkwartier wordt daarmee al een eerste impuls gegeven. Ook de ontwikkeling van de bioscoop in het Theaterkwartier, waarvan na de zomer de bouw moet beginnen, is daarbij van groot belang. Verder zouden de nu leegstaande kantoorgebouwen van de Rijksgebouwendienst achter de rechtbank, zoals het oude pand van de Kinderbescherming, ook omgevormd kunnen worden tot appartementen.

Busstation

In de plannen wordt ook voorzien in een nieuw busstation, dat iets verder naar het zuiden is gesitueerd dan nu het geval is, en in de vorm van een soort eiland wordt aangelegd. De bussen hoeven daardoor niet meer onder het station door, maar kunnen rechtstreeks vanaf de Middendreef de stad in rijden, of naar Lelystad Airport.

Evenemententerrein

Politiek heikel punt in het geheel is wel het verdwijnen van het evenemententerrein Stations Balkon-noord, waar nu vaak de kermis staat en Jordaan in de Polder steeds is gehouden. Dat festival verhuist naar De Meent, maar voor de kermis is dat niet logisch.

Op het terrein is echter een nieuwe, alternatieve toegang tot de parkeergarage bij de Jumbo voorzien. Daar bestaat ook serieuze interesse voor het bouwen van een hotel. Maar de politiek is nog niet zover om het enige evenemententerrein in het Stadshart zomaar op te geven. InwonersPartij en Leefbaar Lelystad hebben al aangegeven daarvoor te willen gaan liggen.