Ziekenhuis St Jansdal zoekt lid patiëntenraad uit Lelystad

Lelystad - Omdat per 1 januari een lid uit Lelystad uit de patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal stapt, is er plaats in de raad voor iemand die uit Lelystad komt.

De patiëntenraad (PAR) van ziekenhuis St Jansdal bestaat uit leden die geen directe binding, maar wel affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen hebben. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis.

Overleg met Raad van Bestuur

De PAR komt maandelijks bijeen om onderwerpen te bespreken die voor de patiënten van belang zijn. Eén keer per twee maanden heeft de PAR overleg met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Vanuit de gemeenschappelijke belangen van de patiënt geeft de PAR adviezen aan de Raad van Bestuur. Diverse onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, hygiëne, gastvrijheid, veiligheid, voorlichting en bezoektijden komen aan bod. De PAR toetst het ziekenhuisbeleid en stuurt waar nodig in een richting die aan gerechtvaardigde wensen en behoeften van patiënten tegemoetkomt.

Spreekbuis voor alle patiënten

De PAR zorgt ervoor goed op de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen die er in de gezondheidszorg gaande zijn en is een spreekbuis voor alle patiënten die gebruik maken van St Jansdal. Het werk van de patiëntenraad is dus van belang voor iedere huidige en toekomstige patiënt.

Leden van de PAR kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg in onze regio. De patiëntenraad bestaat uit enthousiaste en betrokken leden. De huidige leden geven aan dat het lidmaatschap een leerzame ervaring is en bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Kijk hier voor meer informatie.


Gerelateerd nieuws