St Jansdal en Kroon Kliniek werken samen op gebied van diagnostiek en vervolgzorg

Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek (zelfstandig behandelcentrum maag-, darm- en leverklachten) zijn een samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg.

Continuïteit van zorg

Het doel van deze samenwerking is de patiëntenstroom, zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een eenduidige en verantwoorde manier te laten verlopen. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd voor patiënten met maag-, darm- of leverklachten. Ook met de zorgverzekeraars zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.

‘Wij zijn blij voor deze regio met deze samenwerking. Gezamenlijk dragen wij een steentje bij aan de zorg rondom de diagnostiek, door- en terugverwijzingen en behandeling van patiënten met  maag-, darm- of leverklachten’, aldus Jaap Driest, MDL-arts bij St Jansdal.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Gezamenlijk dragen St Jansdal en Kroon Kliniek zorg voor het uitvoeren van de onderzoeken voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De zorg die nodig is na het vinden van darmkanker of andere afwijkingen zijn volledig uitgewerkt in een zorgproces waardoor de patiënt zo snel mogelijk de bijbehorende operatie of andere benodigde zorg kan ontvangen. 

Zorg dichtbij

Wilma van den Berg, projectleider bij de Kroon Kliniek: ‘Wij geloven in een versterking van de zorg in deze regio zodat de patiënt binnen de gestelde normen de zorg ontvangt die hij/zij nodig heeft. Op deze manier bieden wij de maag-, darm- en leverpatiënt de juiste zorg dichtbij huis’.