Statushouders hebben baan verdiend bij Marfo

Lelystad - Ruim 20 statushouders hebben een arbeidscontract gekregen bij vliegtuigcateraar Marfo in Lelystad. Een goede samenwerking tussen Marfo, Timing Uitzendbureau en Werkbedrijf Lelystad ligt ten grondslag aan dit succes.

 

Deze drie partijen zijn bereid te investeren in aandacht. Dat is belangrijk omdat de taalbarrière vaak leidt tot onbegrip.

Doorzettingsvermogen

Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad, is er trots op, dat Marfo de statushouders een kans geeft. Daarnaast bewondert hij de inzet en het doorzettingsvermogen van de statushouders. 'Geweldig, dat jullie na een moeilijke tijd de kans benutten om weer een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land'.

Ambassadeur

Bij de planning van de werkzaamheden houden Marfo en Timing Uitzendbureau er rekening mee, welke medewerkers bij elkaar geplaatst worden. Zo zijn er statushouders die al langer werkzaam binnen het bedrijf. Zij hebben een belangrijke rol in de communicatie. Kortom, zij vervullen de taak van ambassadeur.

Werkcoach

Doen zich toch problemen voor, dan worden Timing Uitzendbureau en eventueel de werkcoach van Werkbedrijf Lelystad tussentijds ingeschakeld. Zij bemiddelen dan, bij voorkeur gericht op voortzetting van de proefplaatsing. De werkcoach van Werkbedrijf Lelystad blijft de betrokken statushouder volgen totdat deze duurzaam is uitgestroomd in een baan.

 

Timing Uitzendbureau is te vinden op het terrein van Marfo aan de Koperstraat in Lelystad.