Wethouder hekelt onderzoek naar toepassing VN-verdrag Handicap in Dronten

Dronten - ‘Dit is echt een flutonderzoek.’ Wethouder Peter van Bergen deed weinig moeite zijn verontwaardiging over een door de Rekenkamer Dronten doorgestuurd onderzoek, dat woensdagavond besproken werd in de gemeenteraad, te verbergen.

Verkennende fase

De Rekenkamer is een instelling die gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de gevolgen van gemeentelijk beleid en die daarbij onafhankelijk is en haar eigen agenda bepaalt. Het onderzoek waar de woede van Van Bergen zich op richt, is een breed onderzoek naar hoe ver Dronten is met het toepassen van het VN-verdrag in het sociaal domein, dat voorschrijft dat iedereen mee moeten kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een beperking. Dat onderzoek is ook in 46 andere gemeenten uitgevoerd. Dat onderzoek is niet door de Rekenkamer Dronten zelf uitgevoerd, maar wel door hen naar de gemeenteraad doorgestuurd.

Daarbij heeft het onderzoek alle beleidsplannen in het sociaal domein gescand op het voorkomen van de woorden ‘VN-verdrag Handicap’ en ‘inclusieagenda’. Omdat die woorden nauwelijks voorkomen, concludeert het onderzoek dat Dronten zich in een ‘verkennende fase’ bevindt voor wat betreft dat beleid.

‘Zonde van de tijd’

Wethouder Van Bergen vindt dat volslagen onzin. In allerlei beleidsplannen is juist uitdrukkelijk aandacht voor wat heet het ‘inclusiebeleid’, alleen worden daar misschien andere woorden voor gebruikt. ‘Als we op iedere pagina van ieder plan gewoon ergens de woorden ‘VN verdrag Handicap’ en ‘inclusieagenda’ zetten, zul je zien dat we opeens in de top 5 zitten van best scorende gemeenten. Dit is geen onderzoek, dit is zonde van de tijd die er aan besteed is,’ hield hij de gemeenteraad woensdag voor.