Gezichtsscanners gemeente Lelystad moeten identiteitsfraude voorkomen

Lelystad - De gemeente Lelystad maakt sinds kort gebruik van gezichtsscanners. De scanners staan bij de balies van Burgerzaken. Met de scanners kan de gemeente reisdocumenten, id-kaarten en rijbewijzen controleren op echtheid. Zo wil de gemeente het misbruik van persoonsgegevens sneller opsporen en identiteitsfraude voorkomen.

Wethouder Ed Rentenaar: 'Op deze manier kunnen we voorkomen dat mensen slachtoffer worden van identiteitsfraude. Het is een uitbreiding van onze dienstverlening, waarbij deze extra controle zowel voor de inwoner als voor ons van groot belang is'.

Hoe werkt een gezichtsscanner?

Inwoners die een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen bij Burgerzaken krijgen een gezichtsscan. Inwoners wordt gevraagd in de camera van de gezichtsscanner te kijken. Vervolgens wordt een scan van het gezicht gemaakt. Deze scan wordt vergeleken met de foto op het huidige identiteitsdocument van de inwoner. Veranderingen van uiterlijke kenmerken, zoals kapsel of gezichtsbeharing, hebben geen invloed op de identificatie. Met de document- en gezichtsscanners weet de gemeente dat de persoon aan de balie en het getoonde identiteitsdocument bij elkaar horen. De gezichtsscan wordt ook gebruikt voor mensen die buiten Nederland wonen en zich in Lelystad willen inschrijven en vestigen.

Gevolgen identiteitsfraude verstrekkend

Voor veel procedures is wettelijk voorgeschreven dat eerst de identiteit moet worden vastgesteld. Om misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude tegen te gaan, wordt al sinds enige jaren gewerkt met documentscanners. Deze scannen identiteitsdocumenten op echtheidskenmerken, zoals ultraviolet fluorescerend beeld of een chip. Daar zijn sinds kort de gezichtsscanners bij gekomen. De gevolgen van identiteitsfraude kunnen verstrekkend zijn. Iemand die de identiteit van een ander steelt, kan bijvoorbeeld telefoonabonnementen of leningen afsluiten, dure aankopen doen of bankrekeningen openen. De getroffen persoon merkt dit meestal pas als hij de rekeningen hiervan krijgt of  dat er bedragen van zijn rekeningen zijn afgeschreven.

Wat doet de gemeente met de gegevens?

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Met andere overheidsinstanties worden de BRP-gegevens gedeeld. Een zorgvuldige controle van identiteitsdocumenten is hierbij belangrijk. De gegevens die de gemeente uitleest uit de document- en gezichtsscans worden veilig en versleuteld zichtbaar in een ‘scandossier’. Dit scandossier wordt niet bewaard en gedeeld met andere instanties, tenzij er een vermoeden is van fraude. In dat geval gebruikt de gemeente het scandossier als bewijsstuk bij de aangifte van identiteitsfraude. Alleen Burgerzaken kan het scandossier ontsleutelen met een speciale decryptiesleutel.  Deze manier van werken voldoet aan de AVG en de privacy van inwoners is gewaarborgd. 

Misbruik sneller op het spoor

Binnenkort komen er nog drie gezichtsscanners bij. Ook worden de medewerkers van Burgerzaken getraind en volgen ze opleidingen voor het herkennen van misbruik van persoonsgegevens. Zo wil de gemeente identiteitsfraude tegengaan. Inwoners kunnen ook voorzorgsmaatregelen nemen.

Op www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over het voorkomen en herkennen van identiteitsfraude. De website www.eerlijkoverjeid.nl richt zich speciaal op jongeren over (de gevolgen van) identiteitsfraude.