Verhoging afvalstoffenheffing in Dronten is politiek geen issue

Dronten - De verhoging van de afvalstoffenheffing volgend jaar in de gemeente Dronten leidt politiek niet tot felle discussies. Alle partijen zien er de noodzaak van in. Wel zijn er zorgen over eventuele afvaldumpingen.

Meer kosten, minder opbrengst

De verhoging van de afvalstoffenheffing heeft verschillende oorzaken. Ten eerste kost de verwerking van restafval de gemeente meer, omdat het Rijk de verbrandingsbelasting heeft verhoogd. Daarnaast blijkt dat het pmd- (plastic, metaal en drankkartonnen) en gft- (groente, fruit en tuin) afval nog regelmatig is vervuild doordat inwoners het afval niet goed scheiden. Dat betekent dat er soms volle containers worden afgekeurd en alsnog naar de verbrandingsoven moeten. Bovendien zijn de vergoedingen voor wel goed gescheiden afval gedaald.

Dat alles maakt dat elk huishouden volgend jaar 26,45 euro meer kwijt is aan afvalstoffenheffing. De opbrengst van de heffing moet kostendekkend zijn, dat is een afspraak die politiek breed gedragen wordt, dus daar is weinig discussie over.

Zorgen over dumpingen

Er zijn wel zorgen over andere maatregelen die worden voorgesteld om de kosten van afvalinzameling te beperken. Zo zou er volgend jaar maximaal 100 kilogram grof afval per jaar per huishouden naar de milieustraat mogen worden gebracht per huishouden. Dat is nu nog 300 kilogram. Boven die 100 kilo moet er per kilo een bescheiden bedrag worden betaald. Textiel, witgoed en klein chemisch afval blijven wel onbeperkt gratis.

Verschillende partijen in de gemeenteraad twijfelen of dat verstandig is. Het kan namelijk ook tot afvaldumpingen leiden, waarbij grof afval ‘gewoon’ bij de ondergrondse containers of in de natuur wordt gedumpt. ‘Ik ben bang dat de illegale stort alleen maar gaat toenemen!’ klonk de waarschuwing van Frans Rietveld (SP) donderdag meerdere keren. Hij pleit er voor dat mensen door de jaren heen in ieder geval kilo’s mogen opsparen: brengt men het ene jaar minder, dan gaat dat mee naar volgend jaar en mag men dan meer brengen. Wethouder Siepel beloofde te kijken of dat mogelijk is.

Kwestie van gedrag

Tegelijkertijd is het ook een kwestie van gedrag. ‘Als ik mijn keuken verbouw, hou ik wel rekening met allerlei kosten, maar niet met 20 of 30 euro om de oude kastjes naar de milieustraat te brengen?’ vroeg wethouder Roelof Siepel zich hardop af. De gemeente kijkt dan ook naar manieren om (strenger) te kunnen optreden tegen afvaldumpingen, want ‘het blijft gewoon een delict dat je dan pleegt’.

De suggestie of inwoners niet net zoals in Lelystad onbeperkt grof afval naar de milieustraat mogen, werd geopperd als een andere mogelijkheid. ‘Maar dan geldt niet meer het principe ‘de vervuiler betaalt’,’ is het bezwaar van Dinand Ekkel (CDA), die daarom stelde dat het tarief zelfs wel wat meer omhoog mag. ‘Bovendien komen in Lelystad ook nog steeds en veelvuldig afvaldumpingen voor,’ wist Chantal Sijtsma (Leefbaar Dronten) te melden.

Geen issue

Kortom: het zal vooral om het gedrag van mensen gaan: bij afvaldumpingen, maar ook bij het beter scheiden van afval dat naar de ondergrondse containers woerden gebracht. Daar zal ook de nodige inzet op worden gepleegd, belooft Siepel. Maar de verhoging van de afvalstoffenheffing zelf, dat is politiek geen issue.