Gemeente ziet noodzaak goede spreiding AED’s in Lelystad

Lelystad - De Lelystadse gemeenteraad heeft een voorstel gedaan om het aantal AED’s in de stad uit te breiden, zodat er een goede spreiding in de stad is tussen deze levensreddende apparaten.

Inwoners die kunnen reanimeren kunnen dan snel over een AED beschikken en daarmee het leven redden van iemand die een hartstilstand heeft. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt de raad de komende maanden bij de uitwerking van het initiatiefvoorstel en werkt daarin samen met inwoners, bedrijven en ketenpartners. De raad heeft 155.000 euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van de uitvoering.

Huidige dekking laag

Na overname van het MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad is de volledige spoedeisende hulp (24/7) verdwenen. Hierdoor is de behoefte aan een sluitend AED-netwerk nog groter geworden. Uit onderzoek van de Hartstichting (2018) blijkt dat de huidige dekking van het AED-netwerk in Lelystad erg laag is, namelijk 19 procent. Volgens de Hartstichting is een goede spreiding van AED’s hard nodig. Alhoewel het belang groot is, is er geen wettelijke taak voor gemeenten om een sluitend netwerk te realiseren. 

24 uurs bereikbaarheid

Het college heeft de ambitie om samen met inwoners en bedrijven een sluitend AED-netwerk te realiseren. Daarvoor is onderzoek nodig naar hoeveel AED’s en burgerhulpverleners er in Lelystad zijn geregistreerd, hoe deze over de stad zijn verdeeld en hoe de toegang tot deze apparaten is georganiseerd. Het is belangrijk dat AED’s 24 uur per dag bereikbaar zijn. Na het onderzoek kan een dekkingsplan voor de stad worden opgesteld. Met het dekkingsplan wil de gemeente inwoners en buurten stimuleren om met hulp van de gemeente een AED aan te schaffen. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol en de verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheer en onderhoud komt bij de inwoners te liggen.