Lelystad verplaatst carbidschietlocatie naar sportveld SGL

Lelystad - De gemeente Lelystad wil het sportveld van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) aan het Kofschip aanwijzen als nieuwe locatie voor carbidschieten op Oudejaarsdag. De oude locatie bij de Rietlanden is niet meer beschikbaar omdat daar Campus Porteum wordt gebouwd.

Oude locatie niet meer beschikbaar

Op Oudejaarsavond wordt in Lelystad van oudsher met carbid geschoten. Dat mag niet overal; het college wijst er een plaats voor aan. De oude locatie was aangewezen voor een periode van vijf jaar. Die periode is afgelopen. Tegelijkertijd is de locatie niet meer beschikbaar in verband met bouwwerkzaamheden van Porteum. 

Overlast zo klein mogelijk

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar een geschikte locatie waar met carbid geschoten kan worden. Hierbij is gekeken naar een locatie waarop de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk is en die goed toegankelijk is voor de schutters, de hulpdiensten en toezichthouders. De nieuwe aanwijzing geldt voorlopig voor één jaar. Na de jaarwisseling zal worden geëvalueerd om te kijken of het terrein daadwerkelijk geschikt is.

Het voorgenomen besluit om het sportveld van de SGL aan te wijzen als nieuwe locatie wordt gepubliceerd in de FlevoPost. Inwoners kunnen gedurende twee weken een zienswijze indienen.