GGz-triagisten actief in meldkamer 112

Lelystad - Een team van zeven triagisten van GGz Centraal werkt vanaf vandaag vanuit de meldkamer van de politie, brandweer en de ambulancedienst in Lelystad. Mensen met acute psychiatrische problematiek kunnen zo snel worden geholpen.

De zeven triagisten werken vooralsnog zeven dagen per week van 15.00 tot 23.00 uur. Op de andere tijdstippen is de crisisdienst voor verwijzers bereikbaar op de bij hen bekende telefoonnummers.

Intensiever samenwerken met hulpdiensten

Het is al lang een wens van GGz Centraal, de politie en de ambulancevoorzieningen in ons gebied om intensiever met elkaar samen te werken als het om acute psychiatrie gaat. Dat de triagisten nu in de gemeenschappelijke meldkamer welkom zijn geheten is het resultaat van de gedeelde visie en inspanningen van de drie genoemde partijen.

In eerste instantie is GGz Centraal gestart met een pilot vanaf de Rembrandthof in Hilversum voor de verwijzers in de regio Gooi en Vechtstreek. De intentie is altijd geweest om de pilot zo snel mogelijk uit te breiden, te beginnen in Flevoland. Dat moment is nu aangebroken. Het streven is om de triagisten in 2020 7x24 uur in te zetten voor verwijzers in het hele werkgebied van GGz Centraal.

Wat doen de triagisten?

GGz Centraal zet de triagisten in om mensen met acute psychiatrische problematiek snel te helpen. Dit doen zij door de juiste hulpverlening, op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste hulpverlener uit te laten voeren. De triagist regelt indien nodig binnen zestig minuten een hulpverlener van GGz Centraal. Zij werken met een nieuw ontwikkelde ‘ggz-triagewijzer’. Deze triagewijzer geeft GGz Centraal de mogelijkheid om op basis van de vraag van de verwijzer én de context de juiste urgentie te bepalen. De urgentiebepaling verloopt daarmee transparanter voor verwijzers en patiënten. Bovendien kunnen de medewerkers van de crisisdienst efficiënter worden ingezet.