SV Lelystad ‘67 en Sportbedrijf treffen betalingsregeling

Lelystad - SV Lelystad ’67 en Sportbedrijf Lelystad hebben een betalingsregeling getroffen voor de huurschuld die de afgelopen jaren is ontstaan. De Lelystadse voetbalvereniging betaalt de volledige huurachterstand de komende jaren terug.

Opnieuw met elkaar in gesprek gegaan

SV Lelystad ’67 en Sportbedrijf Lelystad zijn, na de bestuurswisseling eind mei van dit jaar, voor de zomervakantie opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in een betalingsregeling.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur voldoet de club ook weer aan de maandelijkse betalingsverplichtingen aan het Sportbedrijf.

Onderzoek starten

Naast de betalingsregeling zal het huidige bestuur van SV Lelystad ook een onderzoek starten naar de financiële huishouding van de club in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 juni 2019. ‘De onderste steen moet boven. We willen weten wat er in die periode is gebeurd met het geld van onze leden,’ zegt voorzitter Ed Verstraate. ‘Als vereniging mogen we nooit meer in zo’n penibele situatie terecht komen.’

Stappen voorwaarts

Maurice Leeser, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad, is verheugd dat de vereniging weer stappen voorwaarts zet. ‘Vitale sportverenigingen zijn belangrijk voor Lelystad, omdat zij invulling geven aan hun sportieve en maatschappelijke functies in de wijk. Daar hoort ook een goede financiële huishouding bij. Ik ben blij met de constructieve gesprekken die met dit bestuur hebben plaatsgevonden en dat we samen weer de blik naar voren kunnen richten.’