'Lobby Lelylijn moet geen praatclub worden'

Drachten - Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord zag een zaal met vooral veel enthousiaste bestuurders, ondernemers en politici. ‘Dat is de kracht van de Lelylijn. Maar deze zaal is tegelijkertijd ook de valkuil voor het slagen van de lijn. We moeten voorkomen dat we verdeeld raken’, sprak hij de zaal toe. ‘Geef ze in Den Haag geen stok om te slaan.’

Dat was ook de boodschap van Sneker Anne Hettinga, topman bij Arriva: ‘Noordelijke provincies, inclusief Flevoland: Zorg voor vereende krachten.’ Hettinga vindt dat overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers zo snel mogelijk met één mond moeten spreken. Hij benadrukte ook dat het toegezegde haalbaarheidsonderzoek naar de lijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, spoor) niet meteen reden tot juichen is. ‘Wat is de beste politieke truc om een besluit uit te stellen? Onderzoek doen. Ik ben wel bezorgd over de keuze die nu is gemaakt.’ In alternatieven om de bestaande route over Zwolle sneller te maken ziet Hettinga weinig fiducie. ‘Het kost veel en levert nauwelijks tijdwinst op.’

Verdeeldheid

Verdeeldheid kan ontstaan door tegenstrijdige belangen. Drenthe en Assen bijvoorbeeld hebben andere belangen en willen wel sneller over Zwolle naar de Randstad. Wethouder Harmke Vlieg van Assen liet weten: ‘Ik ben niet tegen de Lelylijn, maar ik wil dat er ook gekeken wordt naar de bestaande verbinding Groningen, Assen, Zwolle.’

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland waarschuwde dat de lobby voor de Lelylijn ‘geen praatclub moet worden’. Op de avond was er ook steun van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. ‘Het is goed voor onze economie en brengt ons dichter bij elkaar.’

Spreiding economie

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, benoemde het belang van de Lelylijn voor de spreiding van de economie in Nederland. ‘De congestie in het Westen moet ontstopt worden. De Lelylijn kan daarbij helpen.’ Hij is optimistisch over de huidige lobby omdat het tij meezit met volle treinen, lage rentes en aandacht voor duurzamer reizen.

Historische fout

Emmeloorder Henk Pals, een van de mannen die begin dit jaar het initiatief nam om de Lelylijn weer op de agenda te krijgen, noemde als argument voor aanleg: een historische fout goed te maken. ‘Als er nieuw land gecreëerd wordt hoort daar een passende infrastructuur bij’, wees hij op het gemis van aansluiting op het spoor van Noordoostpolder.’ <eindpunt_rood>