Stationsplein
Door Kees Bakker

Verbinding

Dronten - Zoals ik twee weken geleden al schreef in de krant: de politiek is akkoord gegaan met de vestiging van een Lidl in Dronten-West. Niets staat de komst van de discountsupermarkt met achttien appartementen nu nog in de weg. Slechts twee raadsleden stemden tegen en zij deden dat vanuit hun overtuiging en de achterban waarvoor zij in de gemeenteraad zitten. Dat is een prima reden.

De discussie over de Lidl is wel enigszins traumatisch verlopen voor verschillende raadsleden. Paul Vermast van GroenLinks duidde daar eerder al op en deed dat donderdag weer. Wethouder Roelof Siepel begon daarop een betoog waarin hij de hele geschiedenis van het raadsvoorstel lichtte, inclusief de raadsinformatiebrieven die daarover eerder zijn verstuurd en de beslismomenten die in het verleden zijn gepasseerd. Hij eindigde met een soort van ‘mea culpa’: zowel de gemeenteraad als de verschillende colleges van b+w hebben in dit dossier steken laten vallen als het gaat om de communicatie.

Beter was het geweest als hij met die constatering was begonnen en het daarbij had gelaten. Ik snap de reflex van een wethouder om zich te verdedigen, ook als het niet gaat over zijn eigen handelen of beleid, maar dat van eerdere wethouders. Maar het is op zo’n moment niet handig. Lazise Hillebregt (D66) legde de vinger perfect op de zere plek, toen zij na het betoog van de wethouder zich afvroeg waar in dat relaas ‘de verbinding naar de gemeenteraad’ zat.

‘Nieuwe verbindingen’ is ten slotte het motto van dit college, en nieuwe verbindingen leg je niet door een gemeenteraad in een heikel dossier onder de neus te houden waar ze in het verleden beter had moeten opletten. Om daarna te constateren dat het college, in dit geval je voorgangers, beter hadden moeten communiceren over de besluiten die op dat moment voorlagen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn soms twee verschillende dingen.