Provincie: 'Geen noodzaak voor detectiesysteem voor vogels bij windmolens'

Lelystad - De windmolens in Flevoland hoeven voorlopig nog niet te worden uitgerust met detectiesystemen voor vogels.

Het detectiesysteem signaleert vogels in de buurt waarop de turbines automatisch stilgezet worden om te voorkomen dat de vogels zich doodvliegen in de rotoren. Forum voor Democratie vroeg het provinciebestuur of dergelijke apparatuur in Flevoland verplicht kan worden gesteld, naar aanleiding van de vele dode vogels bij Windpark Noordoostpolder, waarover Omroep Flevoland berichtte. Daar komen per jaar duizend vogels om als gevolg van botsingen met molens.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat de noodzaak van zo’n aanpak niet aangetoond is en wil geen verplichting. Wel onderzoekt de provincie de gevolgen van windmolens op vogels. Daarbij wordt niet uitgesloten dat er bij nieuwbouw wel maatregelen getroffen worden om hinder voor vogels te voorkomen.