Lidl kan gaan bouwen in Dronten-West

Dronten - De gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met de bestemmingsplanwijziging die de komst van een Lidl in Dronten-West mogelijk maakt. Twee raadsleden stemden tegen: Trudy Stoker van de VVD en Willemien Wever van het CDA.

Bittere smaak

Sommige raadsleden voelden zich min of meer gedwongen akkoord te gaan. In het verleden zijn er stappen gezet die de komst van de Lidl in het buurtwinkelcentrum mogelijk maken, waardoor er nu alleen op ruimtelijke gronden bezwaar kon worden gemaakt. En ruimtelijke bezwaren zijn er niet.

Met name Paul Vermast (GroenLinks), maar ook Siert Jan Lap (CDA) in iets mildere bewoording, hielden ‘een bittere smaak’ over aan de manier waarop dit besluit door diverse wethouders in diverse colleges is voorgekookt. Ook het relaas van wethouder Roelof Siepel, die een opsomming maakte van wanneer in het verleden welk besluit is genomen en wanneer de gemeenteraad daar wel of niet wat van vond, nam dat niet weg, maar versterkte het juist.

Beetje schuldbewust

Toch was Siepel ook een klein beetje schuldbewust. Ofschoon hij vond dat de gemeenteraad gedurende het proces, in 2016 is er voor het eerst gesproken over de Lidl, steeds in elke stap in elke procedure is geïnformeerd en het college van b+w ook consequent heeft gehandeld, hebben college en raad wat hem betreft ook steken laten vallen. ‘Er is in dit proces op verschillende momenten niet duidelijk naar elkaar uitgesproken door gemeenteraad en college wat de consequenties waren van het besluit dat op dat moment passeerde.’

Dorpsvisie Swifterbant

Nu is de komst van de Lidl op zich niet het pijnpunt voor de gemeenteraad, want men gunt die Dronten-West van harte. Zeker ook omdat die gepaard gaat met de komst van 18 zorgappartementen, die erbij worden gebouwd. De vraag is echter wat dit gaat betekenen voor de supermarkten in Swifterbant. Een deel van de gemeenteraad is bang dat dit in ieder geval één van die supermarkten de nek om zal draaien. Voor Stoker en Wever waren de gevolgen die dit besluit kan hebben voor Swifterbant reden tegen te stemmen.

Toch blijft Swifterbant niet met lege handen staan. De gemeenteraad heeft ook besloten een dorpsvisie te maken voor Swifterbant, waarmee moet worden bekeken hoe het dorp ook in de toekomst vitaal en leefbaar kan blijven op alle fronten. De komende maanden gaat de wethouder, samen met Dorpsbelangen Swifterbant, kijken hoe die visie vorm kan worden gegeven. Het zal in ieder geval geen politiek verhaal worden, het zijn de inwoners van Swifterbant die meedenken en meebeslissen hierin. Dat voorstel, ingediend door de PvdA en gesteund voor GroenLinks, VVD en ChristenUnie, werd uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen.