Tweede Kamer bespreekt zorg in Flevoland

Den Haag - 'Als overheden spannen we ons maximaal in voor beschikbare, bereikbare en betaalbare zorg voor alle Flevolanders. De urgentie voor passende zorg is onverminderd hoog, dat hebben we afgelopen periode duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer'. Dit zei de Flevolandse gedeputeerde Jop Fackeldey donderdag bij het Tweede Kamerdebat over de toekomst van de zorg in Flevoland.

Extra ondersteuning nodig

Om het herstel en de uitbouw van vernieuwende zorg te realiseren is extra ondersteuning nodig in Flevoland. Minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgeroepen om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Zorgen nog niet voorbij

De afgelopen maanden hebben betrokken zorgpartijen, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Noordoostpolder bij de minister en de Tweede Kamer aangedrongen op herstel en uitbouw van vernieuwende zorg in Flevoland. Het streven is ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor zoveel mogelijk Flevolanders. Daarbij gaat het om voldoende voorzieningen in de buurt; van spoedeisende hulp tot zorg voor kwetsbare groepen.

Het debat

Een stevige vertegenwoordiging van de diverse zorgpartijen en overheden uit Flevoland waren getuige van de behandeling in de Tweede Kamer. Het rapport van zorgverkenner Bas Leerink is beperkt besproken. Op initiatief van het CDA komt er voor het einde van het jaar een apart plenair debat over het advies van Leerink. Uit de bespreking kwam duidelijk naar voren dat de minister en regionale partijen de aanpak in Flevoland samen moeten uitlijnen en tot ontwikkeling brengen. De minister gaf aan dat hij persoonlijk nauw betrokken wil zijn bij de Zorgtafel Flevoland.

Aan de slag

Intussen zijn de betrokken partijen aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. In de Zorgtafel Flevoland trekken zorgverzekeraars, zorgaanbieders, GGD, overheden en vertegenwoordigers van inwoners en patiënten samen op om de uitvoeringsagenda te realiseren. Daarbij ondersteund door een onafhankelijk voorzitter (Frans van den Broek d’Obrenan) en projectteam. Alle partijen hopen dat de Tweede Kamer ondersteunende moties aanneemt die de zorg in Flevoland een duw in de goede richting geven.